rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
เรซูเม่(resume)

งานทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่หนึ่งคือการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ในองค์การใหญ่ ๆ เมื่อมีการเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง หรือเป็นตำแหน่งงานใหม่ก็ตาม อาจมีผู้สนใจสมัครงานเป็นจำนวนมาก  ถ้าเราอยากได้งานที่ดี ได้องค์การที่ดี ก็ต้องทำให้เค้าสนใจในตัวเรา ด่านแรกที่ทำให้องค์การสนใจคือ เรซูเม่ (Resume) แล้ว Resume นี้คืออะไร

เรซูเม่ (Resume) ประวัติส่วนตัว ที่ต้องทำให้คนสนใจ เพื่อได้งาน #การจัดการ

Resume คือประวัติย่อของผู้สมัครงาน เพื่อใช้สำหรับการคัดเลือกเบื้องต้น โดยหลาย ๆ บริษัทจะให้ผู้สมัครงานส่งประวัติย่อนี้เข้ามาเพื่อทำการคัดเลือก หากสนใจจึงจะเรียกเข้ามาเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป ดังนั้น จึงถือว่าสำคัญมาก ๆ มาดูสิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำใน Resume เพื่อเพิ่มโอกาสให้ตัวเราเองดีกว่า

สิ่งที่ควรทำ

 • ชื่อ นามสกุล ใช้ตัวอักษรใหญ่กว่าส่วนอื่น สะกดให้ถูกต้อง

 • ใส่รูปที่เป็นทางการ เห็นใบหน้าชัดเจน

 • ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ อีเมล์ให้มีความชัดเจน เพราะองค์การจะใช้ในการติดต่อกลับ หรือมีเบอร์สำรองติดต่อ

 • ใส่วุฒิการศึกษาเรียงตามสูงสุดไปยังต่ำสุด

 • ประสบการณ์ในการทำงาน มีความสำคัญ เคยทำอะไร ประสบความสำเร็จอะไรมาบ้าง เรียงลำดับล่าสุดไว้ได้บน

 • การฝึกอบรม รางวัลที่เคยได้รับ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร

 • ทักษะพิเศษต่าง ๆ แสดงให้เห็น ทั้งภาษา ควรใส่ผลการทดสอบต่าง ๆ เช่น TOEIC, IELTS, TOEFL และทักษะเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Illustrator ฯลฯ

 • ควรบันทึกเป็นไฟล์ PDF เพราะจะเปิดได้ทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีความผิดเพี้ยนจากต้นฉบับ

 • ควรเขียนให้จบภายใน 1 หน้ากระดาษเท่านั้น

สิ่งที่ไม่ควรทำ

 • ยังไม่ต้องใส่ชื่อเล่น

 • ใช้อีเมล์ที่ไม่เป็นทางการ เช่น ruknajubjub@………com

 • ไม่ควรใส่ประสบการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร

 • ห้ามเว้นพื้นที่ว่างไว้เด็ดขาด

 • ไม่ใช้สีฉูดฉาด (เลือกสีที่เป็นโทนเดียวกัน แบบเรียบ ๆ)

ในปัจจุบันมีเว็บไซต์ โปรแกรม แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ช่วยในการออกแบบ ช่วยให้ผู้สมัครงานออกแบบ Resume ของตนเองได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ อย่าลืมนึกถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญที่ควรใส่ไว้ และทำอย่างไร ให้เราโดดเด่น สะดุดตา ตั้งแต่ด่านแรก

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ