rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
Outsource-1

            เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า Outsource คืออะไร? ซึ่งหลายคนคงอาจจะเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจและรู้ถึงความหมายได้อย่างชัดเจนเท่าที่ควร ว่า Outsource นั้น มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจบ้าง วันนี้คณะบริหารธุรกิจจึงจะมาตอบคำถามให้ทุกคนได้รู้เอง

Outsource สำคัญแค่ไหน!? บ้างธุรกิจถึงต้องจ้าง #บริหารธุรกิจ

 

 

Outsource-2

Outsourcing คืออะไร

            คือการจ้างบุคคลากรหรือองค์กรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ เป็นการเฉพาะเข้ามาทำงานนั้นๆแทนให้ทั้งหมดหรืออาจจะเป็นแค่เพียงในบางส่วน โดยที่สำคัญคือจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรภายในด้วย ซึ่งปัจจุบันระบบการทำงานในลักษณะของ Outsource กำลังได้รับความนิยมในหมู่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก สรุปง่ายๆ Outsourcing คือการจ้างบุคคลภายนอกมาทำงานบางอย่างให้กับบริษัทนั่นเอง

 

Outsource-3

4 เหตุผลที่ผู้บริหารควรเลือกจ้าง Outsource

 

1.ช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย

สาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้การทำงานในรูปแบบของ Outsource ได้รับความนิยมในปัจจุบัน นั่นคือความสามารถในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัทได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องจัดตั้งแผนกขึ้นมาใหม่ สามารถจ้างคนนอกที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้โดยตรง

 

2.ลดการดูแลบริหารจัดการพนักงาน

            หมดกังวลสำหรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่พนักงานทำงานไม่ต่อเนื่อง เพราะบริษัท Outsource จะช่วยคุณในการจัดสรรพนักงานใหม่มารับช่วงต่อแทนได้อย่างทันที

 

3.Outsource มีความเป็นมืออาชีพชำนาญเฉพาะด้าน

            บุคลากรภายในองค์กรอาจจะไม่มีความรู้ ความสามารถมากพอ ทำให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างผิดวิธีหรือทำให้งานล่าช้ากว่าปกติ การเลือกใช้ Outsource จะทำให้ผู้บริหารได้พนักงานชั่วคราวที่มีความสามารถและชำนาญในด้านนั้น ๆ มากเป็นพิเศษ ซึ่งจะส่งผลให้ศักยภาพของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นด้วย

 

4.เริ่มการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

            เนื่องจาก Outsource จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับงานนั้น ๆ ซึ่งคุณไม่ต้องเสียเวลาในการเทรนด์พนักงานใหม่ตั้งแต่ต้น เพราะการจะจัดสรรหาคนภายใน หรือเทรนคนเพื่อมาทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่อนข้างใช้เวลานานทีเดียว

            นอกจากนี้การทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับใหญ่ หรือพึ่งเริ่มเปิด ย่อมต้องมีการบริหารจัดการ ส่วนงานต่างๆ ยิบย่อยหลายส่วนและหลายบริษัท ก็เลือกที่จะใช้ Outsource เข้ามามีบทบาทให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น โดยการโอนถ่ายงาน มอบหมายให้ทาง Outsource ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในแต่ละด้านเป็นผู้รับดูแลจัดการบริหารให้ทั้งหมดตามส่วนงานที่เราต้องการ ซึ่งทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมบริหารธุรกิจ ต้องจ้าง Outsource

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ