rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

ENTREPRENEURSHIP INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION DIGITAL MARKETING & RETAIL INNOVATION LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT MANAGEMENT DIGITAL BUSINESS FINANCE & INVESTMENT

RANGSIT BUSINESS SCHOOL

RBSRSU

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวจริงด้านบริหารธุรกิจ ช่วยสรรสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ขึ้นมาเพื่อที่จะได้เรียนรู้การบริหารสมัยใหม่ ด้วยเครื่องมือตามยุคสมัยทางด้านการบริหารธุรกิจ บนพื้นฐานการเรียนรู้ การทดลอง ทุกบทเรียนให้เกิดขึ้นจริง และสร้างนักบริหารธุรกิจที่เป็นบุคลากรในวงการธุรกิจสมัยใหม่

เตรียมพบกับ... อาคารเรียน Business Administration
ที่นี่ เร็วๆนี้

หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรับโฉมหลักสูตรใหม่ 7 สาขาน่าเรียน เพื่อสร้างผู้บริหาร และผู้ประกอบการมืออาชีพตอบโจทย์โลกธุรกิจดิจิทัล

เป็นพื้นฐานในการสร้างบุคลากรให้มีความรู้และมีวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้ประกอบการ และเป็นพื้นฐานของการพัฒนารากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทำให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตในการดำเนินธุรกิจให้องค์กร และสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยตนเอง

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน พัฒนาทักษะในการมอง คิด และวิเคราะห์ เรื่องการเงินและการลงทุน

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก เรียนรู้การบริหารการตลาด บริหารการลงทุนทางการตลาด การทำกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เรียนรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานทางการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการขนส่ง การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การกระจายสินค้า การพยากรณ์ การบริหารการผลิต การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น​

เป็นหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจเข้ากับยุคสมัย และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เป็นสาขาที่ออกแบบให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เพื่อสามารถทำธุรกิจระหว่างประเทศได้

สาขาการจัดการแบ่งออกเป็น 2 แขนง คือ

 • แขนงวิชาการจัดการทั่วไป
 • แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาธุรกิจดิจิทัลใช้สื่อดิจิทัลในการทำธุรกิจในทุกด้าน และสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจทุกด้าน เน้นการใช้งานสื่อ Social Digital ทุกรูปแบบ Facebook Google IG Tiktok LineOA Youtube มาประยุกต์ใช้งานในด้านการทำธุรกิจได้จริง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ) (ETP)
  หลักสูตร 4 ปี 126 หน่วยกิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน) (FIN)
  หลักสูตร 4 ปี 126 หน่วยกิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก) (DMR)
  หลักสูตร 4 ปี 126 หน่วยกิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) (LSM)
  หลักสูตร 4 ปี 126 หน่วยกิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) (IBA)
  หลักสูตร 4 ปี 126 หน่วยกิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) (MGT)
  หลักสูตร 4 ปี 126 หน่วยกิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล) (DBS)
  หลักสูตร 4 ปี 126 หน่วยกิต

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส.
  (รับแบบเทียบโอน) และผู้เทียบโอนจากสถาบันอื่น
 • ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

       การพิจารณาเข้าศึกษา : พิจารณาจากวุฒิการศึกษา โดยไม่ต้องสอบ

กำหนดรับสมัครนักศึกษา

ปริญญาตรีเทอม S/2567 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

ประมาณการค่าใช้จ่าย

ประมาณการ เทอม S/2567 : 27,800 บาท
ประมาณการ ตลอดหลักสูตร : 283,400 บาท

สาขาวิชา ชั้นปีที่1 ชั้นปีที่2 ชั้นปีที่3 ชั้นปีที่4 รวมทุกชั้นปี
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ETP)
64,700
71,700
76,100
70,900
283,400
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (FIN)
63,800
77,700
71,000
70,900
283,400
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก (DMR)
64,700
76,800
70,100
71,800
283,400
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (LSM)
64,700
76,800
70,100
71,800
283,400
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (IBA)
64,700
71,700
76,100
70,900
283,400
สาขาวิชาการจัดการ (MGT)
64,700
71,700
76,100
70,900
283,400
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (DBS)
66,500
68,300
79,400
69,200
283,400
Previous slide
Next slide

มาเรียนบริหารกัน !!

น้องๆ ที่จบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นน้อง .6 , ปวช. ,ปวส.

กำลังคิดอยู่ใช่มั้ยว่าถ้าจะเข้าเรียนต่อ คณะบริหารธุรกิจ จะเข้ามหาลัยไหนดี ค่าเทอมเท่าไร เกรดต้องดีไหม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เรามีคำตอบให้กับน้องๆ ทุกคนที่กำลังมองหาที่เรียนอยู่ค่ะ

สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

Gat-Pat ไม่ต้อง O-net ไม่เอา ขอแค่ GPA แค่นั้นพอ เท่าไหร่ก็ได้ 

ถ้าสงสัยว่าที่นี่ดียังไง!? 

มาดูให้เห็นกับตาดีกว่าค่ะ 4 ปีกับชีวิตมหาวิทยาลัย

ต้องเลือกให้ถูกใจ เลือกให้ดีที่สุด

และตอบโจทย์อนาคตการทำงาน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เวลา 08:30 - 16:30 น.

RBSRSU

เรามีความพร้อมด้านบุคลากรอาจารย์ผู้สอน ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่เป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ และมีประสบการณ์มากมายในทุกสาขา 
ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ