rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
กลยุทธ์การตลาด-H.E.A.R.T

              โรคระบาดโควิด-19 ถือว่ายังเป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บางธุรกิจสามารถปรับตัวได้ แต่บางธุรกิจก็ต้องปิดตัวลง เพราะไม่สามารถสู่กับพิษของโรคระบาดโควิด-19 ได้ เรียกได้ว่าการระบาดของโรคนี้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพวกเราในปัจจุบันเป็นอย่างมาก วันนี้ทางเรา จะพาทุกคนมารู้จักกับ กลยุทธ์การตลาด ที่จะช่วยให้เรารับมือกับยุค Post Pandemic หรือยุหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 กัน เพื่อให้ทุกคนที่กำลังทำธุรกิจในยุคนี้ได้นำไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองกัน

รู้จัก กลยุทธ์การตลาด รับมือช่วงหลังโควิด!! กับกลยุทธ์ H.E.A.R.T. #บริหารธุรกิจ

 

 

     กลยุทธ์การตลาด ที่เรากำลังพูดถึงกันนี้ คุณอนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยกล่าวในงานวันนักการตลาด “Thailand Marketing Day: The Special Edition” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในธีม “Marketing the Unknown” ว่าการตลาดหลัง COVID-19 หรือ Post Pandemic ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวในหลายๆด้าน เหตุเกิจากสภาวะ Uncertainty ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นโลกส่วนตัวใบใหม่ที่ธุรกิจไม่เคยเจอมาก่อน นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยจึงให้แนวทางในการปรับตัวด้วยกลยุทธ์ H.E.A.R.T

 

 

กลยุทธ์การตลาด-H.E.A.R.T1

H – Humanize  

        ในยุคที่ยากลำบาก ความเห็นอกเห็นใจสำคัญมาก ผู้บริโภคมองหาแบรนด์ที่มีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึก มีความเข้าใจ มีความโปร่งใส และมีเป้าหมายเดียวกับพวกเขา หากแบรนด์จริงใจ และสามารถสร้างมิตรภาพจนความสัมพันธ์แน่นแฟ้นเหมือนเพื่อน เมื่อนั้นคุณจึงจะสามารถก้าวไปอยู่ในใจของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

 

 

กลยุทธ์การตลาด-H.E.A.R.T2

E – ESG & Sustainability

        ในขณะที่สถานการณ์โควิด การเมืองโลก เศรษฐกิจ ธุรกิจ เทคโนโลยี ฯลฯ มีแต่ความไม่รู้ (Unknown) และไม่แน่นอน (Unpredictable) สิ่งหนึ่งที่เรารู้แน่ชัด คือโลกที่เราอยู่กำลังถดถอย และต้องการการเยียวยา นานาอารยะประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญและยกให้เรื่อง Green Trend นี้เป็นวาระระดับโลก ภาคธุรกิจก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง ESG จะไม่ได้เป็นแค่การทำกิจกรรม CSR อีกต่อไป แต่จะถูกพัฒนาไปเป็นรูปแบบของ Sustainable Marketing อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งเรื่องของกระบวนการผลิต แนวคิดผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการปรับโมเดลธุรกิจให้เกิดผลเชิงบวกกับ Profit – People – และ Planet ไปพร้อมๆ กัน

 
 
 

กลยุทธ์การตลาด-H.E.A.R.T3

A – Agile

      ในที่นี้ คือความคล่องตัวในทุกแง่มุม ทั้งรูปแบบ Agile Structure ขององค์กร ที่ต้องปรับให้เอื้อต่อการตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เป็นอิสระต่อกัน ทีมงานต้องมี Agile Mindset ที่พร้อมเปิดรับความเปลี่ยน แปลง ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมเพื่อร่วมแก้ปัญหา กระตุ้นให้กล้าคิดที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ๆ บรรลุเป้าหมาย ในมุมของการตลาดก็ต้องมี Agile Marketing คือมีกลยุทธ์และแผนการตลาดที่มีความยืดหยุ่น มีการคิดมาอย่างรอบคอบ และมีแผนสำรองที่หลากหลาย พร้อมปรับเปลี่ยนให้เท่าทันกับสถาน การณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

“ทุกองค์กรต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับการตัดสินใจที่รวดเร็วของผู้บริโภคยุค Post Pandemic องค์กรยุคใหม่ทีมงานต้องมี Agile Mindset และ Agile Marketing ต้องกล้าคิดกล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ”

 
 
 

กลยุทธ์การตลาดH.E.A.R.T4

R – Resilience

       สถานการณ์ที่ผ่านมาหลายภาคส่วนและหลายๆ ธุรกิจได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก แต่หนึ่งในความท้าทายที่เป็นโอกาส คือเรื่องการ “ล้มแล้วลุกเร็ว” เมื่อธุรกิจหรือแผนการตลาดไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ธุรกิจต้องเรียนรู้ เพื่อนำมาปรับและเตรียมพร้อมรับมือ ความ Resilience ภายใน คือวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดโอกาสให้คนลองผิดลองถูก ให้คนมี Growth Mindset และมีที่ให้พวกเขาได้พัฒนาส่วนภายนอกนั้น บางครั้งการ Resist ไม่ได้แปลว่าการยึดติดดกับความสำเร็จเดิม ๆ แต่คือการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่ออยู่รอด

 
 
 

กลยุทธ์การตลาดH.E.A.R.T5

T – Transformation 

       ในยุคนี้ องค์กรต้องพร้อมเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆ ในวิกฤตที่เกิดขึ้น จริงๆ แล้วเรามองเห็นโอกาสมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ของผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและรักโลกมากขึ้น เขายอมจ่ายมากขึ้นเพื่อได้รับสิ่งที่ดีกว่า เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นใน 1-2 ปีที่ผ่านมา ทั้งเรื่อง New Platform เรื่อง Digital Asset หรือแม้แต่การเกิดขึ้นของ Metaverse โลกเสมือนที่จะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการทำธุรกิจในอนาคต

“เทรนด์และโอกาสนั้นมีมากมาย สิ่งที่สำคัญ คือองค์กรต้องรู้จักเลือก ว่าโอกาสไหนที่เหมาะกับธุรกิจของเรา ในโลกแห่งความไม่รู้ สิ่งหนึ่งที่จะเป็นกุญแจสู่ประตูแห่งความเข้าใจ คือเรื่องของ Data ทุกองค์กรและนักการตลาดทุกคน ต้องเริ่มนำ Data มาใช้ โดยการ เก็บ Big Information ประมวลผลเป็น Meaningful Data แล้วมาสร้าง ให้เกิดเป็น Impactful Action ที่ช่วยให้ชีวิตของลูกค้าเราดีขึ้น ช่วยให้โลกดีขึ้น และช่วยให้ธุรกิจมีผลกำไรมากขึ้น” คุณอนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ