rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
กลยุทธ์ทางการตลาด-ใช้ได้จริง1

            ในปัจจุบันในการทำธุรกิจ มีอัตราการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง เจ้าของทุกธุรกิจจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา แต่หาช่องทางในการขายสินค้าหรือบริการอยู่ตลอด เพื่อให้ธุรกิจได้เติมโต หรือขึ้นเป็นแนวหน้า ในการที่ธุรกิจจะเติบโตได้ การทำการตลาดก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง วันนี้ทางคณะบริหารธุรกิจ จะพาทุกคนไปเรียนรู้กับ 5 กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ได้จริง

5 กลยุทธ์ทางการตลาด ที่นำไปใช้ได้จริง!! #บริหารธุรกิจ

 

 

กลยุทธ์ทางการตลาด-ใช้ได้จริง2

1. กลยุทธ์ทางการตลาด ผ่านโซเชียล (Social Media Marketing) 

     Social Media Marketing (SMM) คือการทำตลาดบนสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, LINE โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มนั้นๆ เช่น การโพสข้อความ รูปภาพ วิดีโอ รวมถึงการเสียเงินลงโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันถือเป็น 1 ในช่องทางหลักของการทำการตลาดออนไลน์ที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ

    สิ่งที่แพลตฟอร์มพวกนี้ ขายให้กับเราคือ “เวลาและข้อมูลของคน” แพลตฟอร์มไหน ที่มีผู้คนอยู่หนาแน่นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และต้นทุนค่อนข้างสูง แพลตฟอร์มไหนที่คนยังไม่หนาแน่น เราก็ต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่ค่อนข้างมาก ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่เราลงทุนไปอาจจะเสียเปล่าได้ ถ้าผู้คนเข้ามาใช้แพลตฟอร์มไม่มากอย่างที่คาดหวัง

 

กลยุทธ์ทางการตลาด-ใช้ได้จริง3

2. กลยุทธ์ทางการตลาด ผ่านอีเมล (Email Marketing)

      Email หรือชื่อเต็มๆคือ Electronic-Mail มันก็คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง ที่ใช้ในการสื่อสารรับ-ส่งกันระหว่างบุคคล หรือองค์กร ซึ่งมีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลาง ในการใช้งานเราจะต้องมี Email Address ของอีกฝ่ายด้วย ถึงจะสามารถสื่อสารกันได้ นอกจากนี้ยังมีความรวดเร็วในการสื่อสาร สามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลก อีเมลสามารถรับ-ส่ง ได้ทั้ง ข้อความ รูปภาพ วีดิโอ รวมไปถึงไฟล์เอกสารต่าง ๆ อีกด้วย

      Email Marketing คือ อีเมลที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยหวังผลบางอย่างจากการส่งอีเมล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างยอดขาย การโปรโมทสินค้าใหม่ การจัดกิจกรรมโปรโมชั่น ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสร้าง Traffic ให้กับเว็บไซต์ ลักษณะของการส่ง Email Marketing จะเป็นการส่งไปหาคนจำนวนมากพร้อม ๆ กัน

      Email Marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดแบบ 1-on-1 แบบสเกลได้ ความหมาย คือ คุณสามารถส่งสารไปพูดคุยกับลูกค้าหรือผู้ติดตามของเราแบบตัวต่อตัวได้ ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคนหรือเป็นล้านคน ซึ่งถ้าเราทำ Email Marketing ดีๆ คนรับจะรู้สึกว่าอีเมลนั้นๆ สื่อสารกับเขาโดยเฉพาะ

 

 

กลยุทธ์ทางการตลาด-ใช้ได้จริง4

3. กลยุทธ์การตลาดผ่านการค้นหา (Search Engine Marketing)

     Search Engine คือ เครื่องมือ หรือโปรแกรมสำหรับค้นหาข้อมูลบนโลกอินเตอร์เน็ต โดยจะแสดงผลลัพธ์เป็นเว็บไซต์ รูปภาพ วิดีโอ แผนที่ ตามคำค้นหา หรือ Keyword ของผู้ใช้งาน ข้อมูลที่นำมาแสดงจะมาจากฐานข้อมูลของ Search Engine เจ้านั้นๆ และมีการใช้อัลกอริธึมในการจัดอันดับผลลัพธ์ที่จะนำมาแสดง และถึงแม้ว่า Search Engine ในโลกนี้จะมีให้เราเลือกใช้มากมาย แต่ทุกเจ้าก็จะใช้หลักการในการค้นหาข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ที่เหมือนๆ กันอยู่ดี

     การทำ SEM เป็นการทำการตลาดออนไลน์บน Search Result Page (หน้าแสดงผลการค้นหา) โดยการทำโปรโมชั่นกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ใช้งาน Search Engine เพื่อให้รู้จักเว็บไซต์ สินค้า หรือบริการของเรา และนำมาซึ่งยอดผู้ใช้เว็บไซต์และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้น

    เนื่องจากในปัจจุบันมีเว็บไซต์อยู่มากมาย การทำ SEM จึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราแข่งขันกับคู่แข่งได้ อีกทั้งการทำ SEM ยังเป็นการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมาย เพราะในการค้นหาข้อมูลในแต่ละครั้งของผู้ใช้ Search Engine จำเป็นต้องใช้ Keyword (คีย์เวิร์ด) เป็นตัวกำหนดขอบเขต

 

กลยุทธ์ทางการตลาดใช้ได้จริง5

4. กลยุทธ์การตลาดแบบร่วมมือ (Partnership)

    คือ การทำการตลาดโดยอาศัยความร่วมมือจากบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น supplier, ลูกค้า หรือบริษัทอื่นๆ ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับ core business ของเราเลยก็ได้ โดยความร่วมมือนี้เกิดขึ้นเพื่อช่วยก่อให้เกิดกิจกรรมทางด้านการตลาดที่เราไม่สามารถทำคนเดียว หรืออาจไม่ดีเท่า โดยการนำเอาจุดแข็งของแต่ละคนมาร่วมกันเพื่อให้เกิด competitive advantage ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของ partnership marketing

 

กลยุทธ์ทางการตลาดใช้ได้จริง6

 

5. กลยุทธ์การตลาดกลุ่มเฉพาะ (Niche Marketing)

     ในยุคปัจจุบัน ด้วยการเติบโตของเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้คน มันเป็นไปได้ยากที่สินค้าหรือบริการของเราจะถูกสร้างขึ้นมาให้เหมาะกับคนทุกคน หรือทุกกลุ่ม การตลาดกลุ่มเฉพาะเป็นการที่เราเลือกที่จะทำสินค้าหรือบริการขึ้นมาให้ดี หรือดีที่สุดสำหรับคนบางกลุ่ม

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ