rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
การตลาดยุคใหม่-1

                     โลกของการตลาดมักปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเสมอ ตั้งแต่ 4P’s ที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), ช่องทางจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) จนมาถึงแนวคิดการตลาดยุคใหม่ในชื่อที่เรียกว่า 4E’s สร้างบริการและผลิตภัณฑ์พิชิตใจลูกค้า ที่ผู้บริหารสามารถปรับใช้ได้เหมาะกับยุคปัจจุบันมากกว่า คณะบริหารธุรกิจจึงจะมาบอกว่าการตลาดแบบ 4E’s นั้นมีอะไรบ้าง

การตลาดยุคใหม่ จาก 4P’s สู่ 4E’s #การตลาด

 

 
 

การตลาดยุคใหม่-2

1.Product เปลี่ยนเป็น “Experience”

            ทุกวันนี้ผู้บริโภคไม่ได้คาดหวังแค่สินค้าหรือบริการเท่านั้น ตัวธุรกิจเองต้องสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น ควรเริ่มต้นจากการสำรวจความต้องการและพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ซึ่งตรงนี้อาจต้องใช้เวลาในการค้นหาและสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุด

            ดังนั้น การเอาชนะคู่แข่งทางการตลาดในยุคนี้เรื่องของการ “สร้างประสบการณ์” เพื่อให้เกิดผลลัพธ์แบบที่ผู้บริโภคนึกถึงแบรนด์ของเรา กลายเป็นหัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้

 

การตลาดยุคใหม่-3

2.Price เปลี่ยนเป็น “Exchange”

            ก่อนหน้านี้การตั้งราคาสินค้ามาจากต้นทุนการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นผู้บริหารจึงมักแข่งกันด้วยการลดราคาต้นทุน เพื่อให้สินค้าสามารถขายได้ในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งในตลาด แต่ในปัจจุบันเมื่อพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนไม่ได้ให้ความสำคัญที่ราคาเป็นหลัก แต่หันไปให้ความสนใจเรื่อง “ความคุ้มค่า” มากกว่า

            ดังนั้นสิ่งที่ผู้บริหารจะนำมาแลกเปลี่ยนต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความคุ้มค่า อาจจะเป็นสินค้าหรือบริการมีฟังก์ชันพิเศษ ที่รู้สึกคุ้มค่าที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่นำมาแลกเปลี่ยนอาจเป็นการสนับสนุนจากแบรนด์ให้ลูกค้ารู้สึกได้ใช้งานสินค้าอย่างคุ้มค่า

 

การตลาดยุคใหม่-4

3.Place เปลี่ยนเป็น “Everywhere”

            ในยุคนี้หน้าร้านอาจไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไป เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เชื่อมต่อผู้ขายสินค้าและลูกค้าเข้าด้วยกัน ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้จากทุกหนทุกแห่งทั่วโลกเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต นั่นจึงทำให้ผู้บริหารต้องกลับมาคิดว่าลูกค้าของคุณจะได้รับประสบการณ์ที่เหนือกว่าทางช่องทางใดบ้าง? คุณให้ข้อมูลและสิ่งที่พวกเขาต้องการหรือไม่? และสิ่งสุดท้ายคุณมีช่องทางที่ครอบคลุมทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทุกที่หรือเปล่า?

 

การตลาดยุคใหม่-5

4.Promotion >> “Evangelism”

            การพูดปากต่อปากเป็นรูปแบบการโฆษณาที่ดีที่สุด หากลูกค้ากลายเป็นสาวกของผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ของคุณ ซึ่งการจะทำให้ลูกค้ามาเป็นสาวกได้นั้นอยู่ที่ประสบการณ์ของลูกค้ายอดเยี่ยม, ธุรกิจอยู่ในจุดที่พวกเขาต้องการ และลูกค้ารู้สึกว่าพวกเขาได้รับความคุ้มค่า เมื่อแลกกับการซื้อผลิตภัณฑ์

            การสื่อสารแบบใหม่คือ การที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายนั้นเข้าไปมีประสบการณ์กับแบรนด์แล้วมีความรู้สึกชื่นชอบอยากที่จะบอกต่อเพื่อให้คนอื่นๆ ได้เข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์นี้ร่วมกัน หรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

            ดังนั้น ในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือผู้บริหาร จะต้องรู้จักพลิกแพลงกลยุทธ์การตลาดใหม่ ๆ เพื่อหาสิ่งจูงใจให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้แตกต่างจากคู่แข่งร้านอื่น ๆ เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเหล่านี้ให้เป็น Evangelism ในแบรนด์ธุรกิจของคุณต่อไปในระยะยาว

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #การตลาด