rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
การตลาดเรียลไทม์

การตลาดแบบเรียลไทม์ (Real-time marketing) เป็นกลยุทธ์ การทำเนื้อหาทางการตลาด หรือ การสื่อสารทางการตลาด โดยใช้ข้อความ ที่เกี่ยวข้องกับ สถานการ์เหตุการณ์ กระแสสังคม ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ณ ช่วงระยะเวลา หนึ่งๆ ในขณะนั้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคม และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ ผู้ติดตามในสื่อออนไลน์ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการสื่อสารทางการตลาด 

การตลาดแบบเรียลไทม์ (Real-time Marketing) เป็นยังไงนะ? #บริหารธุรกิจ

 

ประโยชน์ของ การตลาดแบบเรียลไทม์ (Real-time marketing)

          โดย Real-time marketing มีส่วนช่วยให้นักการตลาด สามารถสื่อสารและส่งข้อความ ที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า ผ่านการปรับเนื้อหาบางส่วน ให้เข้ากับ ความต้องการ และความสนใจ ของกลุ่มลูกค้าและตราสินค้า ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธฺภาพโดยเฉพาะผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ 

          อีกทั้ง การทำการตลาดแบบเรียลไทม์ ยังช่วยส่งผลดี ต่อ การมีส่วนร่วมของลูกค้า หรือ ผู้ติดตามของเรา customer engagement เช่น ผ่านการกด like, share, comment ต่างๆ ที่จะทำให้มีสวนในการเพิ่ม เนื้อหาการตลาด หรือ ตราสินค้า เป็นที่รู้จักมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นกลยุทธ์ดังกล่าวยังสามารถช่วยตราสินค้า ในการสื่อสารและตอกย้ำภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า ในการรับรู้ของผู้บริโภคได้อีกด้วย

ข้อควรระวังในการใช้งานหลักการตลาดนี้

          แต่อย่างไรก็ตามข้อควรระวัง สำคัญของการตลาดแบบเรียลไทม์ ถึงแม้ว่าเรื่องของการทำเนื้อหาตามกระแส ตามสถาการณ์จะเป็น เรื่องของการสื่อสารให้รวดเร็วตามสถานการณ์ แต่ด้วยความเร็วในการสื่อสาร ดังกล่าวทำให้บ่อยครั้ง เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น ทั้งในส่วนของการทำเนื้อหากระทบ ในประเด็นที่อ่ออนไหว หรือ ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะให้ผลในทางตรงกันข้าม กับที่นักการตลาดคาดหวังได้ ดังนั้น นอกจากความเร็วในการทำเนื้อหาทางการตลาดแล้ว นักการตลาดต้องมีความรอบคอบ ในการทำเนื้อหาและตระหนัก ถึงจิตใจของผู้รับสารเป็นหลัก เพื่อป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต โดย เช่นเดียวกับกับที่ตราสินค้า ควรระมัดระวัง ในเรื่องของความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของตราสินค้า และหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดความเข้าใจผิดในภาพลักษณ์ของตราสินค้า

โดยการทำเรียลไทม์ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ อาหารฟาสฟู๊ด ข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆ ก็ สามารถใช้ กลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดแบบเรียลไทม์ (Real-time marketing) ได้

การตลาดแบบเรียลไทม์-1

การตลาดแบบเรียลไทม์-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ทำให้เกิดการแชร์ต่อ ส่งผลดีต่อแบรนด์ของเราเพราะการที่มีคนแชร์ต่อกันเอง ดูน่าเชื่อถือและดูดีกว่าการบูสต์โพสต์ และถ้าเราสามารถผูกเรื่องให้เข้ากับแบรนด์ได้ดี ผู้คนก็จะเข้าใจแก่นหลักของแบรนด์เราได้ดีขึ้นด้วย

          การตลาดแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณส่งข้อความที่เกี่ยวข้องซึ่งปรับให้เข้ากับความต้องการ ความสนใจ และความต้องการของผู้ชมของคุณวิธีหนึ่งสำหรับนักการตลาดในการดำเนินการตามกลยุทธ์การตลาดแบบเรียลไทม์คือการมีตัวตนบนโซเชียลมีเดีย

          การตอบสนองแบบเรียลไทม์หรือใกล้เคียงกัน มันเกี่ยวกับการสร้างข้อความที่เกี่ยวข้อง และสำเร็จบนช่องทางโซเชียลโดยการรับฟังและคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า โดยพื้นฐานแล้ว การตลาดแบบเรียลไทม์มุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์ปัจจุบัน แนวโน้ม หรือผลตอบรับ

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ