rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
ความสำคัญของ-การมีส่วนร่วมของลูกค้า

ถึงแม้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและตราสินค้า (Customer-brand relationship) เป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ทางการตลาด แต่อย่างไรก็ตามในยุคของการพัฒนาของดิจิตอลอย่างรวดเร็ว ทำให้การหาลูกค้าใหม่ง่ายยิ่งขึ้นก็ตาม

การมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer Engagement) สำคัญอย่างไร #การตลาด


1.1 การมีส่วนร่วมของลูกค้ามีส่วนช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและตราสินค้า (Customer-brand relationship)


ถึงแม้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและตราสินค้า (Customer-brand relationship) เป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ทางการตลาด แต่อย่างไรก็ตามในยุคของการพัฒนาของดิจิตอลอย่างรวดเร็ว ทำให้การหาลูกค้าใหม่ง่ายยิ่งขึ้นก็ตาม แต่มันเป็นเรื่องยากที่จะ สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า และรักษาความสัมพันธ์กับพวกเขาในระยะยาว เป็นเรื่องที่ยากกว่า

โดยการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอกับลูกค้าในช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างความสัมพันธ์  ระหว่างผู้บริโภคและตราสินค้า (Customer-brand relationship)

โดย การเก็บรักษาของลูกค้าไม่ได้เริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยการซื้อเท่านั้น กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer engagement) ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ตราสินค้า หรือ แบรนด์สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าและตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตั้งแต่การเริ่มค้นหาข้อมูลจนถึงการซื้อและบอกต่อในอนาคต


1.2 การมีส่วนร่วมของลูกค้ามีส่วนช่วยในการเพิ่มความภักดีของตราสินค้าและการรักษาลูกค้าขอตราสินค้า (Brand Loyalty and Customer Retention)


กลยุทธ์ การมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer Engagement) ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ นักการตลาดหรือผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ รู้ว่าลูกค้าของคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณคุณสมบัติที่พวกเขาให้ความสําคัญและส่วนใด ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหาทางการตลาด พื้นที่สื่อออนไลน์ ที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ประสบการณ์ของลูกค้าดีขึ้น ผ่านคำถามดังต่อไปนี้ เช่น การพัฒนาหรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใดที่จะปรับปรุงหรือเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ ? ทีมบริการลูกค้าของคุณต้องการการฝึกอบรม พัฒนาเพิมเติมหรือไม่? ข้อมูลหรือแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจหรือตราสินค้าของคุณช่วยตอบโจทย์ หรือ แก้ปัญหาของลูกค้าอย่างไรได้บ้าง ?

โดยนักการตลาดเชื่อว่า เมื่อคุณแสดงความสนใจอย่างแท้จริงในตัวของลูกค้า พวกเขาจะสามารถรู้สึก ที่สัมผัสได้ ซึ่งจะทำให้มีแนวโน้มที่จะกลับมาซื้อสินค้าและบริการจากคุณอีกครั้ง รวมถึงการพูดถึงหรือบอกต่อประสบการณ์ที่ดีของพวกเขาให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ต่างๆรวมถึงช่องทางของตราสินค้าหรือ เพจรีวิว เป็นต้น


1.3 การมีส่วนร่วมของลูกค้ามีส่วนช่วยในการเพิ่มลูกค้าและเพิ่มผู้ใช้ สินค้าและบริการของ แบรนด์และตราสินค้า (Increases Users)


กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer Engagement) อย่างต่อเนื่อง ช่วยดึงดูดลูกค้าหรืออย่างน้อยก็ทําให้พวกเขาสนใจในธุรกิจของคุณและสิ่งที่คุณเสนอ เมื่อพูดถึงการรักษาลูกค้า หลายแบรนด์ หรือตราสินค้าต้องพึ่งพาสิ่งจูงใจและของรางวัลเพื่อแสดงความขอบคุณ ส่วนลดและโปรโมชั่นเป็นวิธีที่รวดเร็วในการดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ

แบรนด์ หรือ ตราสินค้า ทำการตลาดเชิงเนื้อหา เพื่อที่ต้องการจะตอบคำถามของผู้บริโภค หรือ เพิ่มการรับรู้ในตราสินค้า เพื่อนำไปสู่การเพิ่มจำนวนของลูกค้าและผู้ใช้ของตราสินค้า นั้นๆ ยิ่งผู้ใช้หรือลูกค้ามีความคุ้นเคยกับแบรนด์ หรือ ตราสินค้า ของคุณมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะเลือกแบรนด์ของคุณมากกว่าการเลือกคู่แข่ง  ดังนั้นใช้วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อกําหนด ความถี่และช่องทางการเข้าถึงที่เหมาะสมที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณมากที่สุด.

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #การตลาด