rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
การเติบโตธุรกิจ-1

            จุดสูงสุดของการทำธุรกิจที่ผู้ประกอบการทุกคนต่างใฝ่ฝันถึงก็คือเรื่องของ การเติบโตธุรกิจ ของบริษัท ที่ทุกคนต่างวาดฝันและสร้างโมเดลธุรกิจของตนเพื่อที่จะได้บรรลุสิ่งดังกล่าวให้จงได้  แต่เชื่อหรือไม่ว่ากับมีผู้บริหารเพียงจำนวนน้อยมากที่เตรียมตัวในเรื่องดังกล่าว เป็นวิธีการคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะการทำธุรกิจที่จำเป็นจะต้องมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา คณะบริหารธุรกิจจึงจะมาบอกปัจจัยและวิธีการเตรียมความพร้อมในการเติบโตของการทำธุรกิจ

ทำอย่างไรจึงจะพร้อมรับ การเติบโตธุรกิจ #บริหารธุรกิจ

 

 
 

การเติบโตธุรกิจ-2

ปัจจัยที่สำคัญในการเติบโตของธุรกิจ

            1.การใช้พลังของลูกค้าบอกต่อ กลุ่มบริษัทเหล่านี้จะถือว่าลูกค้าเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากขององค์กร เพราะลูกค้าที่ได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์และบริการแล้ว สามารถช่วยเสริมทีมงานขายให้กับบริษัทได้ ยิ่งถ้าสินค้าดีจริงมักจะมีลูกค้าแนวร่วมที่จะเต็มใจถ่ายทอด หรือลูกค้าบอกต่อเพื่อนๆ ของพวกเขา

            2.การใช้พันธมิตรบุกตลาดใหม่ กลุ่มบริษัทพันล้านส่วนมากจะมีการจับมือกับพันธมิตรเพื่อบุกตลาดใหม่ โดยเฉพาะพันธมิตรที่ใหญ่กว่าเพื่อที่จะก้าวไปยังตลาดลูกค้าที่ตนเองไม่เคยไปถึง โดยอาศัยประสบการณ์ ความชำนาญ และมีข้อมูลการตลาดที่แม่นยำของพันธมิตร กลวิธีแบบนี้จะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

            3.การให้ความสำคัญกับรายได้และผลตอบแทน บริษัทที่มีการเติบโตสูง ในอเมริกาส่วนมากจะมีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นให้กระแสเงินสดเป็นบวกโดยเร็วที่สุด โดยเน้นการเติบโตของรายได้

            4.การแต่งตั้งผู้บริหารทั้งภายใน-ภายนอก ซึ่งจะดีในแง่ของการบริหารจัดการธุรกิจในช่วงที่ขาดสภาพคล่อง หรือธุรกิจกำลังมีปัญหา เพราะจะมีทางออกหลายทางในการแก้ปัญหาจากผู้บริหาร คนนอกอาจจะรู้เกี่ยวกับตลาดดีกว่าคนใน

 

การเติบโตธุรกิจ-3

วิธีการเตรียมความพร้อมรับมือการเติบโตของธุรกิจ

            1.รับรู้ในข้อมูลพื้นฐานการเติบโตของบริษัท ผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องรับรู้ในข้อมูลพื้นฐานของบริษัทที่มีส่วนต่างการขยายที่เติบโตขึ้นว่ามีความแตกต่างมากหรือน้อยอย่างไรบ้าง

            2.เพิ่มบุคลากร แน่นอนว่าการที่บริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตขึ้นจะต้องมีหน้าที่การงานที่รับผิดชอบมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเปิดรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร

            3.เอาใจใส่ลูกค้าให้มากขึ้น บริษัทไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้หากปราศจากลูกค้า และหากผู้บริหารการไม่เอาใจใส่ความรู้สึกของลูกค้าแน่นอนว่าบริษัทจะต้องเสียพวกเค้าไปในที่สุด

            4.มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักและไม่ไขว้เขว ผู้บริหารจึงควรมุ่งความสนใจไปที่ธุรกิจหลักที่สร้างความสำเร็จให้กับตนเองเสียก่อนที่จะไปมุ่งที่ธุรกิจรอง เพื่อเป็นการรักษาฐานอำนาจทางธุรกิจและผลกำไรให้อยู่ในมือ

            5.ใช้คนให้เหมาะสมกับงานที่ทำ พอบริษัทมีการเติบโตและขยายฐานทางธุรกิจสูงขึ้น แน่นอนว่าหน้าที่การงานความรับผิดชอบในฝ่ายและแผนกต่างๆ ก็จะทวีความสำคัญมากขึ้น จึงเป็นหน้าที่สำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการจัดสรรพนักงานมาลงตามตำแหน่งตามความเหมาะสม

            เมื่อรู้ปัจจัยต่อไปก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเติบโตทางธุรกิจถือเป็นการต่อยอดทางธุรกิจอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารสมควรที่จะต้องทำอยู่เสมอ มิเช่นนั้นธุรกิจของผู้บริหารอาจจะประสบความสำเร็จเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราว

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ