rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
อยากเรียนบริหาร-1

            คณะบริหารธุรกิจ ถือเป็นอีกหนึ่งคณะที่มีการเรียนการสอนครอบคลุมความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน ซึ่งหลักสูตรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศก็จะประกอบไปด้วยสาขาหลักๆ ที่คล้ายคลึงกัน วันนี้คณะบริหารธุรกิจจึงจะมาบอกเหตุผลว่าทำไมใครๆก็ อยากเรียนบริหาร

ทำไมใครๆ ก็ อยากเรียนบริหาร ? #บริหารธุรกิจ

   

 
อยากเรียนบริหาร-2 

 

1.ทำให้รู้จักการทำงานเป็นทีม

            ในการเรียนคณะบริหารธุรกิจจะมีการสอนความสำคัญของเพื่อนร่วมงาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับบุคลิกที่แตกต่างกัน เพื่อการทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้น

 

ทำไมอยากเรียนบริหาร3 

2.ทำให้เข้าใจเรื่องของการทำธุรกิจ

            ทั้งในส่วนการเงิน การตลาด และการจัดการทรัพยากรบุคคล และไม่เพียงแต่หลักการพื้นฐานในหนังสือ ยังต้องมีการศึกษาตัวอย่างธุรกิจจริงทั้งที่ดี และไม่ดี เพื่อวิเคราะห์ และจำลองการทำธุรกิจของตนเอง

 

อยากเรียนบริหาร-4 

3.มีความหลากหลายของตัวเลือกทางอาชีพ

            คนจำนวนมากเลือกที่จะให้ความสำคัญในการศึกษาธุรกิจ เนื่องจากการศึกษาด้านธุรกิจช่วยให้มีโอกาสในสายงานมากขึ้น หรืออาจขยายไปยังสายงานอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งยังให้ผลประโยชน์ในเรื่องของค่าตอบแทนที่สูงขึ้น

 

]ทำไมอยากเรียนบริหาร5 

4.ได้เรียนรู้วิธีการจัดการคนในบริษัท

            ทั้งวิธีจัดการและดูแลพนักงาน การตอบสนองต่อการร้องทุกข์ของพนักงานและปัญหา รวมไปถึงวิธีการกระตุ้นให้พนักงานของเรามีกำลังใจทำงานทั้งหมดก็เพื่อประสิทธิผลแก่บริษัทเอง

 

]ทำไมอยากเรียนบริหาร6 

5.ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นคณะที่หางานง่าย

            ในยุคที่ “โลกออนไลน์” กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมนุษย์ไปแล้ว ทำให้สายงานนี้สามารถไปได้กว้างมากกว่าเดิม เช่น Online marketplace ที่กำลังเป็นที่นิยมและมาแรงที่สุดในยุคนี้ ที่การขายของไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านเสมอไป นอกจากนี้ยังมีการปรับกลยุทธ์การตลาดที่หันมาใส่ใจตีตลาดในโลกออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นสายงานนี้จึงเปิดกว้างมากๆ ไม่ต้องกลัวตกงานแน่นอน

            หลายคนที่อ่านคงเข้าใจกันแล้วว่า การเรียนบริหารธุรกิจ นั้นให้อะไรเรามากกว่าที่เห็น ทั้งประสบการณ์ใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ เพื่อนใหม่ๆ แต่มีสิ่งหนึ่งที่คนเรียนบริหารธุรกิจจะได้คือ การมีศักยภาพ และคุณภาพมากยิ่งขึ้น สามารถก้าวออกไปแข่งขันกับธุรกิจในโลกปัจจุบันได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek67 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ