rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ-Consult

          ในแวดวงของธุรกิจ การทำกิจการ มีตลาดที่คอยรองรับเด็กที่เรียนบริหารมากมาย เพราะ การทำธุรกิจต้องเน้นกำลังคนเป็นหลักในการขับเคลื่อน โดยที่นักศึกษาหรือเด็กจบใหม่จากคณะบริหารก็ต้องเพียบพร้อมไปด้วย ทักษะและประสบการณ์ ดังนั้นหลายๆคนอาจจะทำอาชีพที่ตรงสายอย่าง นักการตลาด HR ฝ่ายขาย แต่ก็มีอาชีพใหม่ๆ อย่าง Product manager ที่ต้องอาศัยทั้งทักษะกราฟฟิกและการจัดการ หรือ อาชีพที่น่าสนใจอย่าง Consultant หรือ งานที่ปรึกษาทางธุรกิจ วันนี้เราจะมาเจาะลึกอาชีพ Consultant ให้มากขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในอนาคตของเด็กบริหาร

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Consultant) คืออะไร? #บริหารธุรกิจ

 

 

 

 

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ-Consult1

Consultant คืองานอะไร ?

Consultant ( Business Consultant ) หรือ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ คือการที่ให้คำปรึกษาต่อธุรกิจนั้นๆ เช่น การเพิ่มยอดขาย การทำกำไร ลดรายจ่าย รวมทั้งต้องวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับธุรกิจอีกด้วย โดยส่วนใหญ่แล้วมีเป้าหมายคือการที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาไปในทางที่ดี ไปเติบโตเป็นธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน อาจจะเป็นงานที่ดูยากสำหรับเด็กจบใหม่ แต่หากฝึกฝนและพัฒนาตนเองเสมอก็สามารถทำได้แน่นอน

 
 
 
 
 

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ-Consult2

Consultant ต้องมีทักษะอะไรบ้าง ?

ความจริงแล้วผู้ที่ทำอาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ ต้องมีความรู้รอบด้านเลยก็ว่าได้ เพราะต้องวางกลยุทธ์ในระยะยาว และ วางแผนการพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ อาจต้องมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลมาประกอบ ต้องมองการไกลและภาพรวมใหญ่ๆของธุรกิจ แต่ทักษะพื้นฐานที่ควรมีติดตัวไว้ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ทักษะการคิดเชิงภาพรวม มีความเชี่ยวชาญด้านสื่อ มีการตัดสินใจที่ดี

 
 
 
 
 

ที่ปรึกษาทางธุรกิจConsult3

Career Paths ของอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ

งานที่ปรึกษาทางธุรกิจ ไม่ใช่งานที่จะมีบรรจุเป็นหลักสูตรสาขาเหมือนสาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ งานประเภทนี้จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญหลายๆด้านรวมกัน ดังนั้นทางเดินของสายอาชีพนี้ไม่อาจจะตายตัวได้ แต่อย่างไรก็ตามทุกอาชีพมีโอกาสเติบโต โดยส่วนใหญ่อาชีพนี้จะเริ่มจากการเป็นนักวิเคราะห์ ทำ Data Collection หรือ ทำ Research และ พัฒนากับทีมโปรแกรมเมอร์ ต่อมาอาจจะเป็น Consultant เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรโดยรวม พร้อมทั้งสร้างโครงสร้างทีแข็งแกร่ง ส่วนขั้นตอนต่อๆไป คือ Senior Consultant เนื่องจากได้สะสมประสบการณ์มาแล้วได้เวลาเติบใหญ่เป็นหัวหน้าทีม จนสุดของเส้นทางคือเป็น Principal / Director นั่นเอง อาจต้องใช้เวลาซักนิดแต่ผลลัพธ์นั้นคุ้มค่าแรงกายแน่นอน

 
 
 
 

ที่ปรึกษาทางธุรกิจConsult4

 

จะทำ Consulting เริ่มจากตรงไหนดี ?

ก่อนจะคิดไปไกล ควรเริ่มถามตัวเองก่อนว่าเราพร้อมไหมที่จะทำงานที่ปรึกษาทางธุรกิจ มีทักษะพอหรือยัง อีกทั้งหากยังไม่มีและอยากเข้าใจคณะบริหารหรือสาขาต่างๆ ควรเรียนบริหารที่ไหนดี ?  แน่นอนว่างานนี้คนเรียนบริหารมาอาจเรียนรู้เร็วกว่าใครเขา เพราะ มีความรู้พอปูพื้นมาแล้ว ฉะนั้นแล้วเราควรเริ่มจากการอ่าน Case หรือ ศึกษาวิชาต่างๆในคณะบริหารเสียก่อน

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ