rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

ทุนการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

เรียนบริหารธุรกิจpre3-1
คณะบริหารธุรกิจ
เรียนบริหารธุรกิจpre4-1
เรียนบริหารธุรกิจpre1-1

ระยะเวลาในการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา เทอม S/2565
วันที่สมัคร: ขณะนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
*ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดในกรณีที่นั่งเต็ม*

Days
Hours
Minutes
Seconds

หมายเหตุ: เงื่อนไขทุนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตกำหนด