rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
DoraSorter หุ่นคัดสินค้าสำหรับ ธุรกิจโลจิสติกส์

FedEx Express ผู้ให้บริการขนส่งด่วนชั้นนำ เปิดตัว ‘DoraSorter’ หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อทำหน้าที่คัดแยกสินค้าอัจฉริยะ โดยร่วมมือกับ Dorabot บริษัทผู้ให้บริการโซลูชันหุ่นยนต์สำหรับ ธุรกิจโลจิสติกส์

 ‘DoraSorter’ หุ่นยนต์คัดแยกสินค้า มุ่งผลักดัน ธุรกิจโลจิสติกส์ #บริหารธุรกิจ

 

 
 

การนำหุ่นยนต์ DoraSorter เข้ามาปรับใช้งานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันในการดำเนินงานของ FedEx ให้เป็นไปในรูปแบบดิจิทัลและการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์อัจฉริยะ เพื่อจัดการกับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

DoraSorter หุ่นคัดสินค้าสำหรับ ธุรกิจโลจิสติกส์-1

DoraSorter หุ่นยนต์คัดแยกสินค้าอัจฉริยะของ FedEx ตัวแรกในประเทศจีนจะถูกนำไปใช้งานที่ศูนย์คัดแยกขนส่งอีคอมเมิร์ซขนาด 5,200 ตารางเมตร ในเมือง Guangzhou โดยปัจจุบัน DoraSorter ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานคัดแยกสินค้าประจำวันของศูนย์คัดแยกฯ เนื่องจากสามารถจัดการคัดแยกพัสดุขนาดเล็กทั้งขาเข้าและขาออกของลูกค้าในธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ อย่างไรก็ตาม ทาง FedEx และ Dorabot จะยังคงร่วมมือกันพัฒนาหุ่นยนต์คัดแยกสินค้าอัจฉริยะอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการในการปฏิบัติงานได้อย่างดีที่สุด

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ