rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
ธุรกิจ NFT-1

            Non-Fungible Token (NFT) ที่กำลังเป็นกระแสอันโด่งดัง ทั้งในโลกของคริปโตฯ รวมถึงวงการอื่น ๆ ด้วย  ส่วนมาก NFT ได้รับความนิยมจากกระแสการใช้งานในโลกของเกม แต่ที่จริงแล้วเราสามารถใช้งาน NFT ได้หลากหลายมากแบบที่หลายคนนึกไม่ถึง  ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจในการเข้ามาศึกษาทำความเข้าใจ และน่าจะมีบทบาทและช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในวงการต่าง ๆได้ วันนี้คณะบริหารธุรกิจจะพามาทำความรู้จักกันว่า NFT คืออะไร

ธุรกิจ NFT โอกาสใหม่สำหรับการลงทุน #บริหารธุรกิจ

ธุรกิจNFT-2

Non-Fungible Token (NFT) คืออะไร

            เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) โดยสามารถนำไฟล์ดิจิทัลอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ดนตรี วิดีโอ หรือแม้กระทั่งของเล่น ของสะสม อสังหาริมทรัพย์  มาสร้างรหัสเฉพาะตัวที่เปรียบเสมือนการจดลิขสิทธิ์สินค้า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ ผลงานนั้นมีอยู่เพียงชิ้นเดียวบนโลก ไม่สามารถนำสิ่งอื่นมาทดแทนได้ ต่างจากสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่น ๆ

ธุรกิจNFT-3

NFTกับการทำธุรกิจ

  1. การสร้างปฏิสัมพันธ์กับฐานลูกค้า NFT เป็นได้มากกว่าเพียงแค่ของสะสม แต่ผู้ที่ออก NFT ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ที่ถือครองและคุณค่าที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับการออกแบบในการนำมาใช้ เช่น การให้เป็นของรางวัลหรือของสมนาคุณให้กับลูกค้า การให้สิทธิ์ในการเข้าถึงสินค้ารายการพิเศษ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้กับฐานลูกค้าของแบรนด์ได้นั่นเอง

  2. การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยประโยชน์ของการนำ Blockchain มาใช้ ทำให้ NFT สามารถตรวจสอบได้ว่า ‘ใครเป็น /หรือเคยเป็น’ เจ้าของ NFT นั้นมาก่อน ซึ่งช่วยลูกค้าในเรื่องการแสดงความเป็นเจ้าของ การเก็บรักษาและความปลอดภัย แต่หากมองให้มุมมองของการทำธุรกิจ จะช่วยทำให้สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น โดยอาจแบ่งจากจำนวนหรือระยะเวลาที่ถือครอง นำไปสู่การบริหารจัดการและการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อีกด้วย

  3. สร้างโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับธุรกิจ แบรนด์แต่ละแบรนด์ล้วนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง อาจจะเป็นชื่อแบรนด์ สินค้าหรือตัวละคร ซึ่งหากนำมาทำเป็น NFT และวางจัดจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจก็สามารถทำได้เช่นกัน หรือในกรณีที่ออกแบบให้มีลักษณะเป็นส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์ก็สามารถทำได้เช่นกัน เมื่อมีการขายต่อหรือเปลี่ยนมือก็ทำให้ได้ส่วนแบ่งรายได้จากตรงนั้น ซึ่งทั้งสองกรณีนั้น สามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ของธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม การทำ ธุรกิจ NFT อาจต้องคำนึงถึงการออกแบบให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน ซึ่งในแต่ผู้บริหารอาจต้องคำนึงถึงข้อดี ข้อจำกัด รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับธุรกิจที่นำ NFT มาปรับใช้

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ