rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
Business-analyst-นักวิเคราะห์ธุรกิจ

          อาชีพของสายงานบริหารนั้นมีมากมาย และ แต่ละตำแหน่งทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามทุกๆตำแหน่งมักจะเป็นกุญแจปัจจัยสำคัญที่คอยพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกุญแจสำคัญของธุรกิจอย่างอาชีพ Business Analyst หรือ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ว่าตำแหน่งนี้นั้นมีหน้าที่อะไรบ้าง ต้องเรียนบริหารที่ไหนดี ? จึงจะพร้อมต่อการทำงาน และ พัฒนาต่อใน career path ของสายงานธุรกิจได้

มาทำความรู้จักกับ นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) กัน!! #บริหารธุรกิจ

 

 

 

Business-analyst-นักวิเคราะห์ธุรกิจ-1

Business Analyst  คืออะไร? 

นักวิเคราะห์ธุรกิจหรือที่เรียกว่า  BA นั้น เป็นตำแหน่งที่ช่วยในการกำหนดปัญหาทางธุรกิจโดยจะวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงลึก สถิติทางเทคนิค ต่างๆ เมื่อเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจนแล้ว นักวิเคราะห์จะร่างข้อกำหนดโดยละเอียดสำหรับวิธีการแก้ปัญหาและรับรองว่าหากใช้วิธีนั้นๆจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด​นักวิเคราะห์มักจะทำงานเกี่ยวกับโครงการด้านไอทีและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มโครงการและมีบทบาทให้คำปรึกษาแก่ผู้จัดการอาวุโสและทีมผู้บริหาร ช่วยเชื่อมช่องว่างอื่นๆของธุรกิจ

 
 
 
 

Business-analyst-นักวิเคราะห์ธุรกิจ-2

 

หน้าที่ของนักวิเคราะห์ธุรกิจ

หน้าที่ของนักวิเคราะห์ธุรกิจนั้นจะไม่เหมือนกัน เพราะ จะต้องอิงจากโครงสร้างแต่ละองค์กร แต่หากต้องสรุปออกมาเป็นข้อๆ แล้ว หน้าที่ของนักวิเคราะห์ธุรกิจจะมีงานดังนี้

  1. รวบรวม คัดกรอง และ จัดเรียบความต้องการของธุรกิจ

  2. จัดงานโมเดลของธุรกิจ รวมทั้งวิเคราะห์ความก้าวหน้าของธุรกิจ (โอกาส)

  3. วิเคราะห์ด้านต้นทุน ยอดขาย หรือ การคาดการณ์ล่วงหน้า

  4. สร้าง คิดหา วิธีการแก้ไขปัญหาให้ธุรกิจ รวมทั้งนำไปใช้ และ ติดตามผล

  5. วิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งปัจจุบันและอนาคต ฯ

 
 
 
 
 
 

Businessanalyst-นักวิเคราะห์ธุรกิจ3

ทักษะที่นักวิเคราะห์ธุรกิจต้องมีติดตัว

สายงานบริหารนั้นต้องมีความรู้รอบด้าน ไม่ว่าจะการจัดการ การเงิน เศรษฐศาสตร์ ดังนั้นหากใครต้องจะทำอาชีพนักวิเคราะห์ธุรกิจนั้นแต่ต้องมีทักษะที่สำคัญ 3 อย่างดังนี้

  1. ทักษะด้านการสื่อสาร รวมทั้งเป็นผู้นำเสนอที่ดี

เพราะ นักวิเคราะห์ธุรกิจจะต้องคอยแจ้ง หรือ ทำการสรุปงานให้กับบอร์ดผู้บริหารหรือบุคคลที่มีตำแหน่งสูง รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมของธุรกิจ โดยต้องสามารถสื่อสารให้กระชับ แม่นยำ และ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด

  1. ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ และ แก้ไขปัญหา

ขึ้นชื่อว่าเป็น นักวิเคราะห์ธุรกิจ ก็ต้องมีทักษะการคิดที่สามารถแก้ไขปัญหา และ พัฒนาองค์กรได้

  1. ทักษะการตัดสินใจ

จากบทความด้านบน นักวิเคราะห์ธุรกิจนับว่ามีบทบาทที่ใหญ่มาก ดังนั้นต้องเป็นคนที่หนักแน่นในการตัดสินใจ เพราะ เมื่อลงมือทำแล้วต้องได้ผลลัพธ์ตามแผน

 
 
 
 

Businessanalyst-นักวิเคราะห์ธุรกิจ4

 

Career Path ของ Business Analyst

อาชีพนักวิเคราะห์ธุรกิจไม่ใช่ว่าจะมีสาขาวิชามารองรับโดยตรง เพราะ เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยทุกวิชาของคณะบริหาร ดังนั้นขอบเขตสายงานจะกว้างมาก และ แตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ตามอาชีพนักวิเคราะห์ธุรกิจสามารถเลื่อนขั้นได้ในเวลาไม่กี่ปี และค่อยๆขยับไปงานที่มีความเป็นไอทีมากขึ้น สรุปได้ว่าถ้ามีประสบการณ์มากเท่าไหร่ ก็จะได้ทำงานที่ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆ

อาชีพนักวิเคราะห์ธุรกิจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมาก และ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหากใครกำลังสงสัยว่า เรียนบริหารที่ไหนดี ?หรือ ต้องการที่จะศึกษาคณะบริหาร โดยอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากที่นี่

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ