rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
บริษัท Yusen Logis ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

บริษัท Yusen Logistics Co., Ltd. (Yusen) ตั้งเป้าที่จะปล่อย GHG ให้เป็นศูนย์สำหรับบริการทั้งหมดภายในปี 2050 ตามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม ในฐานะเป้าหมายชั่วคราว Yusenได้ตัดสินใจที่จะเริ่มให้บริการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2030 (พ.ศ. 2573)

บริษัท Yusen Logistics ตั้งเป้าปล่อย GHG ให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050 #บริหารธุรกิจ

 

 
 

ในขณะที่โลกทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุการปล่อย GHG ให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050 Yusen ตระหนักดีว่าการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในความท้าทายที่เร่งด่วนและสำคัญยิ่งของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้สร้างคำมั่นสัญญาของแบรนด์ “สร้างการเชื่อมต่อที่ดีขึ้น” เพื่อสรุปในการจัดการ อธิบายว่าเราต้องการเชื่อมต่อกับอนาคตที่ดีกว่าโดยการสร้างความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั่วโลกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ภายใต้ “สร้างการเชื่อมต่อที่ดีขึ้น” (“Create Better Connections”) Yusen จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ และมีส่วนสนับสนุนให้เกิดสังคมที่ยั่งยืนโดยการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมทั่วโลก

ในการกำหนดเป้าหมายนี้ จะมีการประกาศ “ESG Story of Yusen Logistics Group” ในฤดูใบไม้ผลินี้

บริษัท Yusen Logis ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์-1

Yusen ให้คำจำกัดความว่า “ภารกิจของเรา” ในการก้าวขึ้นเป็นบริษัทโลจิสติกส์ด้านซัพพลายเชนที่เป็นที่ต้องการของโลก โดยใช้ข้อมูลเชิงลึก คุณภาพการบริการ และนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับธุรกิจและสังคม ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนกับลูกค้าของเราและในฐานะบริษัทหลักของ NYK Group ซึ่งมีกลยุทธ์การเติบโตคือการจัดการ ESG Yusen จะยังคงส่งเสริมการริเริ่มตามมุมมองที่ยั่งยืนในระยะยาว

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ