rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
5วิธี-บริหารเวลา

การ บริหารเวลา ให้มีประสิทธิภาพโดยหลักแล้วจะขึ้นอยู่กับการจัดเวลาให้กับตัวเอง ไมให้ยุ่งจนเกินไป รวมไปถึงการเรียงลำดับสิ่งที่ต้องทำก่อนหลัง ให้รู้ว่างานชิ้นใดควรทำให้เสร็จ งานใดยังมีเวลาให้ทำ หรือแม้แต่การรู้จักจัดเวลาให้ตัวเองพักผ่อนบ้าง ไม่ใช่ทำแต่งาน ไม่งั้นจะยิ่งทำให้ตัวเองเครียดยิ่งกว่าเดิม โดยหากเราจัดการเวลาให้ตัวเองได้ ก็สามารถมองถึงอนาคตของเราได้ว่าเราก็มีความสามารถพอที่จะรับผิดชอบงานด้านบริหารคนเช่นกัน

 5 วิธี บริหารเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ #บริหารธุรกิจ

 

1.ตารางเวลา

ถือเป็นตัวช่วยขั้นต้นที่จะนำไปสู่การเป็นนักบริหารเวลาที่ดีในอนาคต การทำตารางเวลาจะช่วยให้ มองออกว่าแต่ละวันเรามีเวลาเท่าไร แต่ละวันมีงานอะไรสำคัญที่ต้องทา การวางแผนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันจะช่วย ให้เราทำสิ่งที่ต้องทำได้อย่างครบถ้วนและรู้ว่าช่วงเวลาที่เหลือเราจะทำอะไรได้อีกบ้าง ดีกว่าปล่อยเวลาให้สูญเสียไป และมานั่งบ่นว่าเวลาไม่พอๆ เจ้าตารางเวลาจะทำให้เรามองเห็นถึงคุณค่าของเวลามากยิ่งขึ้นและเป็นการบังคับ ตัวเองไปในตัว

 

2.เรียงลำดับตามความสำคัญ

หากตอนนี้คุณมีงานที่ต้องทาหลายอย่าง นำรายการเหล่านั้นมาจัดเรียงตาม ความสำคัญจากมากไปน้อย และมีงานใดที่ต้องทำต่อเนื่องบ้าง เพื่อทาให้ตัวคุณเองรู้ว่าแต่ละงานต้องใช้เวลา มากน้อยเท่าใด และควรจะทุ่มแรงให้กับงานแต่ละชิ้นแค่ไหน

 

3แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัวให้เหมาะสม

วิธีนี้ถือเป็นสุดยอดเคล็ดลับที่จะทาให้คุณจัดการเรื่องงานกับ เรื่องส่วนตัว ได้ดีขึ้น โดยเมื่อคุณก้าวถึงที่ทำงาน ให้ใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและตัด ความคิดเรื่องอื่น ๆ ออกไปให้หมด อีกทั้งควรคุยโทรศัพท์ส่วนตัวเฉพาะเรื่องที่จำเป็นเท่านั้น อีกด้านหนึ่งหากตัวคุณอยู่ที่บ้านก็ไม่ควรนำงานกลับไปทำที่บ้าน ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นจริง ๆ เพื่อใช้เวลากับครอบครัวให้มาก ที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

4.จัดการงานยากให้เสร็จเสียก่อน

ในขณะที่หลายคนมักจะ จัดการงานง่าย ๆ ให้เสร็จเป็นอันดับแรก ๆ ก่อนที่จะทำงาน ยากเพราะงานง่ายมักจะใช้เวลาน้อย และไม่ต้องใช้ความคิด อะไรมาก แต่ในความเป็นจริงแล้วคุณควรจะสะสางงานยาก ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เพราะหลังจากที่งานนั้นจบลงคุณก็จะ รู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ และทำให้มีเรี่ยวแรงสาหรับทำงาน ชิ้นอื่น ๆ ต่อไปได้นั่นเอง

 

5.หาเวลาพักบ้าง

การทางานเป็นเวลาติดต่อกันนาน ๆ จะทาให้สมองเกิดอาการเมื่อยล้า ดังนั้นคุณจึงควรหา เวลาให้ร่างกาย สมอง ได้พัก และละสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์บ้าง ครั้งละประมาณ 5 – 10 นาที เพื่อ กระตุ้นความคิด และแรงกายแรงใจให้รู้สึกสดชื่น พร้อมรับมือกับงานชิ้นใหม่อยู่เสมอ

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ