rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
บริหาร-ให้มีประสิทธิภาพ

การ บริหาร คนงานหรือพนักงานของเรา เป็นเรื่องที่ผู้ บริหาร ควรต้องทำเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนบริษัทของเรา รวมไปถึงยังทำให้ทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคส่วนของการทำงาน ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีอีกด้วย

บริหาร คนอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด #บริหารธุรกิจ

 

การบริหารวิธีที่ 1 : Put right man into the right job

เป็นการบริหารคนด้วยการผลักดันให้พนักงานได้ทำในสิ่งที่ตนเองถนัด คุณควรที่จะเข้าใจความแตกต่างและความสามารถของพนักงานแต่ละคน เพื่อที่คุณจะสามารถมอบหมายงานที่เขาเหล่านั้นถนัด และจะทำผลงานออกมาให้สำเร็จได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

การบริหารวิธีที่ 2 : บริหาร สร้างแรงบันดาลใจ

เป็นการบริหารคนผ่านการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในเป้าหมาย และความสำคัญของความสำเร็จของพนักงานและองค์กร พนักงานทุกคนในองค์กรควรมีเป้าหมายที่ตรงกัน เพื่อที่จะได้นำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานรู้สึกถึงคุณค่าในงานที่ทำ ให้พวกเขารู้สึกมีความสุขและภาคภูมิใจในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย

 

 

การบริหารวิธีที่ 3 : ประเมินผลการทำงานที่ผลงานจริง ๆ

เป็นการบริหารคนออกจากกรอบการทำงานเดิม ๆ เพราะรูปแบบการทำงานในปัจจุบันมีหลากหลาย บริษัทหลาย ๆ  แห่งมีนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

ซึ่งการทำงานรูปแบบใหม่นี้จะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากจะได้ผลงานที่ดีแล้ว ยังช่วยให้พนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้นด้วย 

 

 

การบริหารวิธีที่ 4 : เปิดใจรับฟังความคิดเห็น

ให้พนักงานได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทำอย่างแท้จริง ด้วยการที่คุณเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของพวกเขา สร้าง Culture ขององค์กรให้ระดับผู้บริหาร จนถึงพนักงานปฏิบัติการ มีทัศนคติที่ดี พร้อมจะแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้กับเพื่อนร่วมงาน

 

 

การบริหารวิธีที่ 5 : ทำให้เห็น

จงเป็นเจ้านายที่ทำมากกว่าพูด ซึ่งการบริหารคนด้วยวิธีนี้ คือ ทำให้พนักงานเห็นว่า ถ้าคุณทำได้… พวกเขาก็สามารถทำสิ่ง ๆ นั้นให้สำเร็จได้เช่นกัน 

 

 

การบริหารวิธีที่ 6 : รับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำ

เป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงความรับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำของตนเอง หากพูดคำไหนก็ควรที่จะเป็นคำนั้น เช่น ประกาศเพิ่มค่าคอมมิสชั่นให้พนักงาน เมื่อถึงเวลาก็ควรที่จะทำตามคำพูด หรือหากตัดสินใจอะไรไปแล้วผิดพลาด ก็ควรที่จะแสดงความรับผิดชอบไม่ควรโยนความผิดให้ลูกน้อง    การบริหารคนด้วยวิธีการนี้เป็นหนึ่งในวิธีการสร้างความมั่นใจ และความมั่นคงภายในองค์กร ดังนั้นไม่ว่าจะออกนโยบายอะไรใหม่ ๆ หรือต้องมีการตัดสินใจวางกลยุทธ์อะไรก็แล้วแต่ ควรคิด วิเคราะห์ให้ถี่ถ้วน คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาให้ครบทุก ๆ ด้าน

 

 

การบริหารวิธีที่ 7 : มีความยุติธรรม

พนักงานทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะอยู่มานานกว่า หรือมีอายุมากกว่า ควรได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกัน ไม่ควรมีเด็กเส้น หรือเด็กในสังกัดของใคร ควรวัดประสิทธิภาพจากการทำงานด้วยผลงาน เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานในการทำงาน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และหากว่ามีใครทำผิด ก็ควรมีบทลงโทษที่มีมาตรฐานเดียวกัน ไม่มีอคติกับพนักงานเพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

 

 

การบริหารวิธีที่ 8 : ทำดีต้องชื่นชม

เมื่อพนักงานทำอะไรบางอย่างสำเร็จ คุณต้องรู้จักที่จะกล่าวชมเชย เพื่อเป็นกำลังใจให้พนักงานในการทำงาน และกระตุ้นให้พนักงานเองและคนอื่น ๆ ในองค์กรเห็นถึงคุณค่าและความสำเร็จนั้น

 

 

การบริหารวิธีที่ 9 : ใช้สตินำอารมณ์

อย่าใช้อารมณ์นำสติเพราะอาจทำให้คุณวู่วามพูดหรือทำอะไรที่ทำร้ายจิตใจพนักงานของคุณได้ ปัญหาเล็ก ๆ อาจต้องกลายเป็นปัญหาใหญ่บานปลายในที่สุด    การว่ากล่าวตักเตือนควรทำไปอย่างมีเหตุและผล และไม่ควรด่าทอพนักงานต่อหน้าพนักงานคนอื่น ๆ ให้เกิดความอับอาย คุณต้องมีสติ และใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ พูดคุยกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย และไม่ควรเป็นคุณที่พูดอยู่ฝ่ายเดียว ต้องให้พนักงานมีโอกาสในการชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

 

 

การบริหารวิธีที่ 10 : ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

แม้ว่าภายในองค์กรจะมีพนักงานหลากหลายตำแหน่ง ซึ่งก็มีทั้งตำแหน่งที่สูงหรือต่ำกว่ากัน แต่เราก็ควรที่จะรู้จักให้เกียรติทุกคนเท่าเทียมกันในฐานะเพื่อนร่วมงาน ยิ่งพนักงานใต้บังคับบัญชาที่แม้จะมีตำแหน่งงานที่น้อยกว่า ในฐานะผู้บริหารก็ไม่ควรปฎิบัติตนอย่างเจ้านาย-ลูกน้อง เราควรให้เคารพในความเท่าเทียมกันของแต่ละบุคคล เป็นกันเอง ซึ่งจะทำให้บรรยากาศในการทำงานไม่เกร็งและตึงเครียดจนเกินไป พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจในหน้าที่การทำงานของตนเอง และมีความสุขในการทำงานร่วมกัน

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ