rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
ผู้นำยุคใหม่-ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

          แน่นอนว่านักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ หรือใครหลาย ๆ คนในอนาคต อาจจะต้องไปเป็นหัวหน้าคนในการทำงานอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าแผนก หรือกระทั่งผู้บริหารองค์กรเลยก็ตาม การที่เราจะมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำติดตัวไปคงเป็นอะไรที่ดีกว่าในการทำงานเหล่านั้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างการเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ย่อมได้!

ผู้นำยุคใหม่ ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? #บริหารธุรกิจ

 

 

    ปัจจุบันนี้ เป็นช่วงเวลาที่ ผู้นำยุคใหม่ ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่ผันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว คุณสมบัติของผู้นำที่ดีในยุคนี้ จึงไม่ใช่เพียงแค่คอยทำตามระบบหรือคู่มือบริหารในช่วงเวลาปกติเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้นำที่รู้จักยืดหยุ่น สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ และแก้ไขวิกฤตหรือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ ซึ่งเราได้สรุปมาคร่าว ๆ จากบทความ Adecco ที่ได้คัดเลือก 7 คุณสมบัติของ ผู้นำยุคใหม่ ควรมีติดตัว มาเป็นแนวทางในการทำงาน และพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำสำหรับองค์กร

ผู้นำยุคใหม่-ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง1

1. Outward Mindset – คิดถึงส่วนรวม

    แน่นอนว่าเราทุกคนต้องเคยได้ยินประโยคที่ว่า “ประโยชน์ส่วนรวมต้องมาก่อนประโยชน์ส่วนตน” การจะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้น outward mindset การคิดถึงผู้อื่นและส่วนรวมก่อนตัวเอง เป็นสิ่งที่ผู้นำจำเป็นต้องมี เพื่อองค์กร และบุคลากร

    ผู้นำที่ดีจะรับบทบาทเป็น ผู้รับใช้ (Servant Leadership) ที่พร้อมสนับสนุน และช่วยเหลือพนักงานในการทำงานให้สามารถพัฒนาศักยภาพ และปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำมาสู่การก่อให้เกิดผลิตผลที่มีประสิทธิภาพ ผู้นำที่ดีควรจะเป็นผู้ฟังที่ดีเช่นกัน เพื่อที่จะได้คอยรับฟังปัญหา พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด คอยให้คำแนะนำ ผลักดันให้ลูกน้องได้เติบโต สร้างแรงจูงใจแทนการสั่งงาน แสวงหาความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากรอบด้าน รวมถึงมีความสามารถในการมองภาพรวมและมองการณ์ไกลเพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมาย บทบาทของผู้นำไม่ใช่เพียงผู้ที่นำทีมอยู่เบื้องหน้า แต่ยังเป็นผู้ที่ทั้งคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังและอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่ในการทำงานอีกด้วย ดังนั้นหากคุณอยากเป็นผู้นำที่ดีอาจต้องเริ่มต้นจากการถามตัวเองก่อนว่าคุณพร้อมเป็นผู้ที่เสียสละแล้วหรือยัง? ยังมีอะไรที่คุณยังสามารถทำเพื่อลูกน้อง องค์กร หรือสังคมได้อีกบ้าง? 

 

ผู้นำยุคใหม่-ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง2

2. Inspirational – สร้างแรงบันดาลใจ

     เคยมั้ย? หมดไฟในการทำงาน ไม่มี passion ที่จะลงมือทำให้งานออกมาได้ดี คงจะดีกว่ามั้ย ถ้าเกิดมีใครสักคนที่ทำให้เรามีไฟ มีแรงบันดาลใจในการทำงาน ใคร ๆ ก็อยากทำงานที่มีความหมาย อยากทำงานกับผู้นำที่สามารถสร้าง passion สร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ 

    ในสังคมที่สภาวะทางจิตใจกำลังเป็นปัญหาในการใช้ชีวิต หรือแม้กระทั่งการทำงาน บทบาทของผู้นำยุคใหม่จึงเน้นหนักไปในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนในองค์กร ซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้นำจะต้องทักษะการพูดหรือเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ แต่เป็นผู้นำที่ทำให้พนักงานเห็นคุณค่าของงานที่ทำและมีแรงบันดาลใจที่จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับตัวเอง องค์กร และสังคม เป็นผู้นำที่กล้ากำหนด purpose (วัตถุประสงค์) เหนือ profit (กำไร) กล้าจินตนาการถึงความเป็นไปได้ใหม่ ๆ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนในองค์กร

 

ผู้นำยุคใหม่-ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง3

3. Lifelong learning – เรียนรู้อยู่เสมอ

    ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป การบริการเชิงธุรกิจเองก็เช่นกัน ไม่สามารถใช้แนวทางเดิม ๆ หรือปฏิบัติตามสูตรสำเร็จที่เคยใช้กันมาได้อีกต่อไป คนที่อยู่ในฐานะผู้นำจึงต้องรู้จักเปิดกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และคอยพัฒนาตัวเองตลอดเวลา 

    การทำตัวเป็นน้ำไม่เป็นเต็มแก้วเป็นคุณสมบัติของผู้นำที่ทางบทความจาก Adecco มองว่าสำคัญที่สุด แม้ว่าจะมีประสบการณ์และความรู้มากแค่ไหน ก็ต้องกล้าที่จะโยนความคิดและประสบการณ์เดิม ๆ ทิ้งไป ยอมลดอีโก้เพื่อเรียนรู้ เปิดใจรับฟัง ยอมรับไอเดีย และฟีดแบคจากผู้อื่น ทั้งการเรียนรู้จากพนักงาน ลูกค้า หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ  เพราะการมีผู้นำที่เปิดใจยอมรับฟังและเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ จะเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะทำให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันเหนือคู่แข่งและปรับตัวได้เร็วเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

 

ผู้นำยุคใหม่ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง4

4. Communication  – สื่อสารเป็น

    การสื่อสารคือเครื่องมือที่มนุษย์ในสังคม ใช้สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเอาตัวรอดจากวิกฤตต่าง ๆ จนดำรงค์เผ่าพันธุ์มาได้นับพัน ๆ ปี ด้วยเหตุนี้คุณสมบัติด้านการสื่อสารจึงเป็นสิ่งผู้นำขาดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่ใหม่และไม่รู้วิธีในการรับมือมาก่อน

    ผู้นำจะต้องมีทักษะความสามารถในการสื่อสารอย่างเปิดเผย จริงใจ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น  (transparent communication) สื่อสารด้วยความเห็นอกเห็นใจเพื่อปลอประโลมและเยียวยาความรู้สึกของผู้อื่น  (empathic communication) และสื่อสารโน้มน้าวใจเพื่อชักจูงให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  (persuasive communication)  หากผู้นำมีคุณสมบัติเหล่านี้ ก็จะสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นและเข้าควบคุมสถานการณ์ที่โกลาหลได้อย่างฉับพลัน

 

 

ผู้นำยุคใหม่ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง5

5. Emotional Intelligence – ความฉลาดทางอารมณ์

    ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการตีความ เข้าใจ และจัดการอารมณ์ของทั้งตัวเองและคนรอบข้างได้ เป็นเรื่องของการควบคุมสติอารมณ์ภายใต้ความกดดัน การช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจ และการเข้าใจว่าพฤติกรรมของคุณส่งผลกระทบต่อคนแวดล้อมของคุณได้อย่างไร

    ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างมากสำหรับผู้นำ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกับทั้งตัวเอง และคนในองค์กร ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการทำงานที่ดีขึ้น การเป็นผู้นำในยุคนี้ต้องเจอกับความเครียดและความกดดันอีกมากมาย ภายใต้ความกดดันเหล่านั้น หากผู้นำไม่รู้จักบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดี อาจส่งผลเสียต่อบรรยากาศในการทำงาน และคนรอบข้างได้ ขณะเดียวกันผู้นำก็ต้องมีความสามารถที่จะเข้าใจและรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นด้วย เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการอารมณ์ของผู้อื่น ยิ่งในวิกฤตที่ผู้คนมักรู้สึกไม่มั่นคง เครียด และกังวลใจ ผู้นำจะเป็นที่พึ่งสำคัญในการทำให้สภาวะจิตใจของพนักงานกลับมาสู่จุดสมดุลและพร้อมเดินหน้าทำงานเพื่อองค์กรต่อไป

 
 

ผู้นำยุคใหม่ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง6

6Unstructured Problem-Solving – คิดพลิกแพลงแก้ปัญหา

    การที่โลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดส่งผลให้การทำงานมีความเป็นรูทีนน้อยลง ผู้นำจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับความท้าทาย และปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นแทบทุกวัน บ่อยครั้งแผนที่วางไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาจริงก็อาจจะใช้การไม่ได้ ผู้นำจึงจำเป็นต้องคอยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ

    สิ่งสำคัญที่ผู้นำยุคใหม่ใช้ในรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน คือระบบความคิดที่ยืดหยุ่น (Cognitive Flexibility) เพื่อที่จะสามารถพลิกแพลงหาวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่สามารถมองเห็นปัญหาในภาพรวม และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและไอเดียต่าง ๆ  (connecting dots)  เพื่อนำมาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และตัดสินใจแก้ปัญหาโดยไม่จำกัดการแก้ปัญหาอยู่ในกรอบเดิม ๆ ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นสำคัญของการพลิก​วิกฤตให้เป็นโอกาส

 

 

ผู้นำยุคใหม่ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง7

7. Change Management – บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง

    ทุกวันนี้เราอยู่ในยุค New Normal ที่ทำให้รูปแบบวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนไปพร้อมกันทั่วโลก ความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราจึงไม่สามารถที่จะก้าวอยู่กับที่ และหวังว่าทุกอย่างจะกลับสู่สถานการณ์เดิมได้ เพราะความปกติเดิมจะไม่มีอีกต่อไป แต่เป็นความปกติใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่

    ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และแทบจะตลอดเวลานั้น ผู้นำจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งการปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการทำงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่น การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน เพื่อให้องค์กรพร้อมปรับตัวได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลง

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ