rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
คณะบริหาร-มอรังสิต-มีสาขาอะไรบ้าง
          แน่นนอนว่าคณะบริหารธุรกิจเป็นคณะที่ใครหลายคนอยากเรียน เราเห็นคนเป็นคนที่เก่งและประสบความสำเร็จตั้งหลายคนที่จบจากคณะนี้ ยังมีทั้งคนดังหรือดารามีเยอะแยะที่จบจากคณะบริหารธุรกิจ และมันก็ยังเป็นคณะยอดนิยม ตอนเราเรียนอยู่ปลายเวลาถาม
รุ่นพี่ที่เรียนจบไปว่าเขาเรียนอยู่คณะไหน คณะบริหารธุรกิจก็ยังเป็นตอบที่คนตอบมากที่สุดต้นๆ อีกด้วย เราลองดูกันว่าคณะบริหารธุรกิจของ ม.รังสิต มีสาขาใดให้เราได้เรียนกันบ้าง

คณะบริหารฯ มอรังสิต มีสาขาอะไรบ้าง? #บริหารธุรกิจ

1. สาขาวิชาการจัดการ

ทุกบริษัทจำเป็นต้องมีคนที่มีความสามารถในการจัดการและบริหารส่วนต่างๆ ของธุรกิจเพื่อจะทำให้ธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้ สาขาการจัดเลยเป็นสาขาที่มีความต้องการในตลาดสูง สาขานี้จำจะได้เรียนรู้ทั้งการเป็นผู้ประกอบการ พฤติกรรมบุคคลในองค์การ ทฤษฎีองค์การ การสื่อสารในองค์การ การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ และอื่นๆ ที่จะทำให้เรามีความสามารถในการจัดการบริหารและมีความเป็นผู้นำเพื่อที่จะนำองค์กรต่างๆ ที่เราจัดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพได้

2. สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

เมื่อเราเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเราจะเป็นแอพพลิเคชั่นต่างๆ มากมาย และเวลาเราหาอะไรใน Google เราจะเว็บไซต์หลากหลายบนจอเรา เคยสงสัยกันมั้ยว่าแอพพลิเคชั่นหรือเว็บพวกนั้นเขาสร้างหรือทำขึ้นมากันได้ยังไง สาขาที่จะตอบให้กับเรา สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลจะสอนเราเรื่องการใช้เครื่องดิจิทัลต่างๆ ในโลกออนไลน์ ทั้งสอนการสร้างเว็บไซต์
แอพพลิเคชั่น ใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ให้เราทำธุรกิจในโลกออนไลน์ได้ดีขึ้น และยังสอนไปถึงการวางแผนธุรกิจดิจิทัล การออกแบบธุรกิจ การตลาดออนไลน์ เทคโนโลยี
ล้ำสมัย นวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล ถ้าจบสาขานี้ไปจะเข้าธุรกิจในโลกอนาคตอย่างแน่นอน

3. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

สาขาการเงินและการลงทุนเป็นหนึ่งในสาขาในคณะบริหารธุรกิจที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นสาขาที่สอนเกี่ยวกับความรู้ด้านการเงินที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาของเงิน การวางแผนการเงิน การวิเคราะห์เรื่องการเงิน และสาขานี้ยังสอนเรื่องการลงทุน ทั้งเรื่องสถาบันการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การฝึกเล่นหุ้น การค้าทองคำ และอีกหลายๆ อย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุน ถ้าเรียนสาขาการเงินและการลงทุนจาก ม. รังสิต จะรับรองได้เลยว่าจะมีความสามารถด้านการเงิน
และการลงทุนมากขึ้นอย่างแน่นนอน

5. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก

เป็นสาขาที่ทำให้เราเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคที่คนหลายคนอยู่ในโลกออไลน์มากกว่าโลกออฟไลน์ เราจะรู้เรื่องของการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า การค้าขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้วิธีการทำการตลาดต่างๆ ในโลกออนไลน์ การวางแผนและการจัดการการตลาดดิจิทัล ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากของธุรกิจค้าขายออนไลน์ ในยุคที่คนก้มหน้ามองคนในจอมากกว่ามองคนตรงหน้าถ้าเราไม่รู้วิธีทำการตลาดออนไลน์ และลูกค้าที่ไหนจะมาซื้อของเรา

4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

ทุกวันๆ วันจะมีคนสั่งซื้อของออนไลน์นะล้านครั้งทั่วโลก สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนเลยเป็นสาขาที่มีคนต้องการตัวสูงมาก เพราะเข้าใจระบบการขนส่ง
การจัดคลัง การจัดซื้อ ที่เป็นส่วนสำคัญจองธุรกิจ สาขานี้จะสอนเกี่ยวกับ การจัดคลังสินค้า การจัดซื้อ การกระจายสินค้า การบริหารการผลิต ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งจำเป็น
ของธุรกิจ ที่เราให้คนที่จบสาขานี้มีบริษัทแย่งตัวกันหลายบริษัทเลย

6. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

เป็นหลักสูตรที่จะสอนให้เรามีความรู้ด้านการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งความรู้ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านการเงินการลงทุน ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้านการเป็นผู้ประกอบการ และด้านธุรกิจดิจิทัล เพื่อสามารถนำไปใช้ในการทำธุรกิจกับประเทศอื่นๆ ได้

7. สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

เป็นพื้นฐานในการสร้างบุคลากรให้มีความรู้และมีวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้ประกอบการ และเป็นพื้นฐานของการพัฒนารากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทำให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตในการดำเนินธุรกิจให้องค์กร และสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยตนเอง

          และนี่ก็เป็น 7 สาขาน่าเรียนจากคณะบริหารธุรกิจ ม. รังสิตที่จะทำให้เราพร้อมสำหรับโลกอนาคตอันกว้างใหญ่ที่รอเราอยู่ เราสามารถเลือกสาขาที่เหมาะกับตัวเองได้เลย แต่ไม่ว่าจะเลือกสาขาไหน ก็รับรองได้เลยว่าจะได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรียนกับ
อาจารย์ที่มีคุณภาพแน่นอน

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek67 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ