rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
รู้จักกับการจัดการ-เรียนบริหารสาขาไหนดี1-1

          ตอนนี้ น้องๆที่กำลังจะจบมัธยมปลายที่ 6 คงจะกำลังคิดหนัก และมีคำถามมากมาย ทั้งคนที่กำลังคิดว่าจะเรียนต่อคณะอะไรดี ? หรือคนที่อยากจะเรียนคณะบริหารธุรกิจ แต่ไม่รู้ว่าจะเรียน สาขาไหนดี ? เรามาเริ่มกันที่บทความ ” เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี ? EP.1 รู้จักกับการจัดการ ” ซึ่งเราจะมาแนะนำ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต และจะมาตอบคำถามต่างๆให้กับน้องๆกัน

รู้จักกับการจัดการ | เรียนคณะบริหารสาขาไหนดี? EP.1 #บริหารธุรกิจ

 

 

รู้จักกับการจัดการ-เรียนบริหารสาขาไหนดี1-2

สาขาการจัดการ คืออะไร ?

          สาขาการจัดการ ( Management : MGT ) คือ สาขา 1 ใน 6 ของคณะบริหารธุรกิจ (RBS) มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งถ้าอยากรู้ว่า คณะบริหารธุรกิจมีสาขาอะไรบ้าง สามารถดูเพิ่มเติมได้ ที่นี่ โดยสาขาการจัดการมี 3 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชา การจัดการทั่วไป , แขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และแขนงวิชา การเป็นผู้ประกอบการ ส่วนชื่อหลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ [ Bachelor of Business Administration Program in Management ] ชื่อปริญญา คือ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) [ Bachelor of Business Administration (Management) แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร คือ 4 ปี 126 หน่วยกิต 283,400.- และตอนนี้เราก็ได้ความรู้เบื้องต้นของสาขาการจัดการกันไปแล้ว มาถึงตรงนี้ทุกคนคงจะยังตัดสินใจไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะยังไม่ถึงจุดสำคัญ ไปดูกันต่อเลย!

 

 

รู้จักกับการจัดการ-เรียนบริหารสาขาไหนดี1-3

สาขาการจัดการ เรียนอะไรบ้าง ?

        สาขานี้ถือเป็นสาขาที่เรียนแทบทุกอย่างที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ เพราะการจัดการต้องเรียนรู้ทุกเรื่องจริงๆ ทั้งการจัดการระบบต่างๆในองค์กร อย่างการจัดการคน (Human Resources Managment : HRM) ที่จะเรียนรู้การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การจัดคนเข้าทำงาน ฝึกอบรม การจ่ายค่าตอบแทน การควบคุมคน การบริหารการเงิน (Financial Management) การพยากรณ์ วางแผน ตัดสินใจ และการจัดหาเกี่ยวกับการเงิน การประสานงาน ควบคุม และบริการความเสี่ยงการเงิน การตลาด (Marketing) การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ที่จะได้เรียนกับผู้ประกอบการตัวจริง ที่มีประสบการณ์ และได้ลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วย การเรียนรู้กลยุทธ์นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หลักการบริหาร การวางนโยบายธุรกิจ วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นต้น เพื่อจะได้จัดการเรื่องต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย มุ่งเน้นให้ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาเป็นผู้บริหารที่สมบูรณ์ มีความรู้รอบด้าน มีความเข้าใจทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งสาขานี้เหมาะกับน้องๆที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารการจัดการโดยรวมขององค์กร น้องๆหลายคนคงจะรู้สึกสนใจขึ้นมาบ้างแล้ว แต่ทำไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิต ไปดูกัน!

 
 

รู้จักกับการจัดการเรียนบริหารสาขาไหนดี1-4

ทำไมต้องเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต ?

        พอได้ รู้จักกับการจัดการ แล้วก็คงสงสัยว่า ทำไมถึงต้องเรียนสาขานี้ เนื่องจากปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรื่องบางเรื่องอาจจะดูเก่า และไม่เป็นที่ยอมรับอีกต่อไปแล้ว ซึ่งการเรียนรู้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยด้วยเหมือนกัน ซึ่งสาขาการจัดการก็ได้มีการปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัย ปรับเข้ากับโลกธุรกิจจริง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สร้างโอกาส และการเติบโตให้กับนักบริหารรุ่นใหม่ไปพบกับโลกธุรกิจของจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาถึงตรงนี้การแล้วน้องๆอาจจะอยากรู้ว่า จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง เพราะเป็นสาขาที่น่าสนใจสุดๆ ไปดูคำตอบเลย!

 
 

รู้จักกับการจัดการเรียนบริหารสาขาไหนดี1-5

เรียน สาขาการจัดการ จบแล้วทำงานอะไร ?

-ฝ่ายการบริหารงานในสถานประกอบการเอกชน (Management in private enterprises)

-ฝ่ายการบริหารงานในหน่วยงานของรัฐ (Administration Department)

-ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)

-ที่ปรึกษาด้านการจัดการ (Management Consulting)

-นักพัฒนาองค์กร (Organization Development)

-ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

-ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)

-ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development)

-ที่ปรึกษาด้านการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Management and Human Resources Consultant)

-พนักงานสถาบันการเงิน (Bank Teller)

-นักวิจัยธุรกิจ (Business Research)

-นักวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategist)

-ฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing)

-ฝ่ายการตลาด (Marketing)

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ