rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
เจ้าของธุรกิจออนไลน์-1

            การใช้ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจ ล้วนเป็นสิ่งที่เจ้าของบริษัทหรือแบรนด์ต่างๆ ไม่ว่ารายเล็ก หรือรายใหญ่ล้วนให้ความสนใจ แต่รู้หรือไม่ว่าการทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการเป็น เจ้าของธุรกิจออนไลน์ ถ้าจะทำให้ถูกกฎหมายนั้น จะต้องมีความรู้และศึกษาให้เข้าใจก่อนลงมือทำ คณะบริหารธุรกิจจึงขอนำเสนอกฎหมายหลัก ๆ หลายเรื่องที่เจ้าของธุรกิจออนไลน์ควรต้องรู้

เจ้าของธุรกิจออนไลน์ ควรรู้กฎหมายอะไรบ้าง? #บริหารธุรกิจ

 

 

เจ้าของธุรกิจออนไลน์-2

1.กฎหมายทะเบียนพาณิชย์

            เป็นกฎหมายฉบับแรกเลยที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยากจะเป็น เจ้าของธุรกิจออนไลน์ โดยกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้ผู้ทำธุรกิจออนไลน์ ต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถระบุตัวตนของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ได้ และยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า เพื่อป้องกันการหลอกลวง หรือถูกโกง โดยบริษัทหรือแบรนด์นั้นๆต้องนำเลขทะเบียนที่ได้จากการจดนั้น ไปแสดงบนหน้าร้านค้าออนไลน์ด้วย

 

เจ้าของธุรกิจออนไลน์-3

2.กฎหมายขายตรงและการตลาดแบบตรง

            เจ้าของธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการถึงผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ ถือเป็นลักษณะของการ “ตลาดแบบตรง” ต้องดำเนินการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจการตลาดแบบตรงกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก่อนดำเนินธุรกิจ มิฉะนั้นต้องรับโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่

 

เจ้าของธุรกิจออนไลน์-4

3.กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

            กฎหมายฉบับนี้ให้ความสำคัญการทำธุรกิจออนไลน์ โดยเฉพาะให้การรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวเอกสารที่เป็นกระดาษ และสามารถนำเอกสารซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนต้นฉบับหรือให้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้

 

เจ้าของธุรกิจออนไลน์5

4.กฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

            เจ้าของธุรกิจต้องพึงระวังไม่ให้กระทำความผิดที่อาจจะเกิดจากการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นการผิดกฎหมาย ดังนั้น การจะทำธุรกิจจึงต้องมีความสุจริตเป็นสำคัญ โดยหากกระทำความผิดตามกฎหมายฉบับนี้แล้ว ก็มีโทษทางอาญาทั้งปรับหรือจำคุกที่ไม่น้อยเลยทีเดียว

 

เจ้าของธุรกิจออนไลน์6

5.กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

            ในการทำธุรกิจ เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ประกอบการต้องโฆษณาสินค้าและบริการของตนเอง ซึ่งการโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม

            กฎหมายเหล่านี้นับเป็นกฎหมายพื้นฐานของการทำธุรกิจ ดังนั้นการจะทำธุรกิจออนไลน์ ควรจะเรียนรู้ ศึกษา และทำความเข้าใจให้ดี จะได้ไม่ทำผิดพลาดไป เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและแข็งแกร่ง

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ