rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
เทรนด์โลจิสติก-5เทรนด์

เทรนด์โลจิสติกส์ มีการปรับเปลี่ยนและหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ตามพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะในช่วง New Normal ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีหน้าร้าน ต้องลงสนามการค้าออนไลน์มากขึ้น เมื่อต้องปรับเปลี่ยนช่องทางการขายสินค้า ก็ย่อมเปลี่ยนช่องทางการจัดส่งหรือปรับปรุงการจัดส่งให้ดียิ่งขึ้น ผ่านทางการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค และเลือกช่องทางที่เหมาะสมมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

“5 เทรนด์โลจิสติกส์ 2021 ที่ควรคำนึงก่อนเลือกบริษัทขนส่งสินค้า” #โลจิสติกส์

 

1.จัดส่งสินค้าแบบเทกองพร้อมพิธีการศุลกากร

การขนส่งสินค้าในรูปแบบเรือเทกองจะเป็นการขนส่งสินค้าในรูปแบบของเรือชั้นเดียวที่มีขนาดใหญ่ สามารถบรรทุกได้ทั้งสินค้าเทกองแห้งและสินค้าเทกองเหลวที่มีปริมาณมากหรือมีขนาดใหญ่พิเศษ โดยจะวางไว้บนห้องระวางสินค้าจนเต็ม ซึ่งเทรนด์โลจิสติกส์ในปี 2021 ผู้ให้บริการในการขนส่งสินค้าแบบเทกองจะมีตัวช่วยในการดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าก็ตาม เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจปล่อยสินค้า และสามารถนำส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วตามกำหนด

 

2.การจัดการระบบการส่งออกและนำเข้าสินค้าได้อย่างครบวงจร

เมื่อโลกธุรกิจเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลและจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นตัวช่วยให้การขนส่งนั้นเป็นไปตามกำหนดเวลา ทำให้ระบบโลจิสติกส์ของบริษัทขนส่งสินค้าจำเป็นจะต้องมีการให้บริการอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าทางน้ำ อากาศ และทางถนน รวมถึงการบริการคลังสินค้าสำหรับการนำเข้าและส่งออก การจัดการตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมด้วยการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า-ส่งออก และดำเนินพิธีการศุลกากรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร

 

3.การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์

การนำเทคโนโลยีมาใช้งานเพื่อการตรวจสอบข้อมูลสินค้าในรูปแบบเรียลไทม์จะช่วยให้สามารถตรวจสอบและเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังช่วยในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการคีย์ข้อมูลในแบบ manual ช่วยให้เกิดความถูกต้องของข้อมูล ทำให้สามารถมองเห็นซัพพลายเชนทั้งระบบและสามารถติดตามการขนส่งได้อย่างง่ายดาย ลดระยะเวลา ลดต้นทุน ซึ่งผู้ประกอบการนั้นสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ และนำมาวิเคราะห์เพื่อช่วยในการวางแผนทางการตลาด การจัดการสินค้า และการจัดการออเดอร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4.การให้คำปรึกษาด้านพิกัดสินค้าและขอคืนภาษีอากร

บริษัทขนส่งที่มีการให้คำปรึกษาด้านพิกัดสินค้าและขอคืนภาษีอากร จะทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการดำเนินการขนส่งสินค้าในตั้งแต่ต้น เนื่องจากบริษัทขนส่งมีบริการที่ครอบคลุมทั้งให้คำปรึกษาและประเมินพิกัดสินค้าอย่างแม่นยำ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและชำระภาษีอย่างถูกต้องตามระเบียบของกรมศุลกากร อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย

 

5.จับคู่การใช้งานตู้คอนเทนเนอร์ในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า

การจับคู่ตู้คอนเทนเนอร์ถือเป็นอีกหนึ่งเทรนด์โลจิสติกส์ที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากการจับคู่ตู้คอนเทนเนอร์ของฝั่งบริษัทขนส่งจะมีการขนตู้คอนเทนเนอร์ที่เต็มไปด้วยสินค้าไปยังเรือขนส่งและนำตู้คอนเทนเนอร์เปล่ากลับมาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันโดยที่ไม่ต้องรอให้ถ่ายสินค้าออกก่อน ซึ่งการจับคู่การใช้งานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการรอ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการได้ว่าจะสามารถรับสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมไปถึงในบางกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้การหาตู้คอนเทนเนอร์ยากกว่าปกติ การจับคู่ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการนำเข้า-ส่งออกสินค้ายังจะช่วยให้สามารถหาตู้คอนเทนเนอร์ได้เร็วยิ่งขึ้น และทำให้สามารถส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาที่กำหนด

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #โลจิสติกส์