rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
เรียนการเงิน

ด้วยสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในช่อง 1-2 ปีที่ผ่านมา จึงไม่น่าแปลกใจที่หลายคนกำลังพิจารณาที่จะประกอบอาชีพด้านการเงิน เนื่องจากการศึกษาด้านการเงินไม่เพียงแต่เตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการจ้างงานในอุตสาหกรรมทางการเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของ Covid-19 ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความตระหนักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงิน

เรียนการเงิน...ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้อย่างไร #การเงิน

 

          นักเรียนที่สนใจเรียนทางด้านการเงินมีทางเลือกที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ปริญญาตรีสาขาการเงินสามารถประกอบอาชีพด้านการจัดการการเงิน การธนาคาร และการวางแผนทางการเงิน ทั้งในภาครัฐและเอกชน
การศึกษาด้านการเงินและการมีความรู้ทางการเงินมากขึ้นช่วยให้บุคคลเหล่านั้นตัดสินใจทางการเงินส่วนบุคคลได้ดีขึ้น เนื่องจากการเงินขึ้นอยู่กับการวางแผนและการวิเคราะห์ของแต่ละคน

          และเมื่อเรามองถึงเป้าหมายระยะยาวการศึกษาต่อในด้านการเงินในระดับบัณฑิตศึกษาจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานทางการเงินมากขึ้น ปัจจุบันสาขาการเงินมีอยู่มากมายหลายสถาบันการศึกษาขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งเราอาจจะเจอ สาขาการเงินที่อยู่ในคณะบริหารธุรกิจ เป็นการเน้นทางด้านการจัดการ
การเงินในเชิงบริหารหรือการเป็นผู้ประกอบการ หรือ การวางแผนทางการเงิน อย่างเช่น สาขาการเงินและการลงทุน ของมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น หรือในบางมหาวิทยาลัยอยากจะผนวกสาขาการเงินเข้ากับคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นเศรษฐศาสตร์การเงิน และที่มักจะพบบ่อยในระดับบัณฑิตศึกษาก็คือ เป็นสาขาการเงินที่เน้นเชิงปริมาณ ซึ่งจะถูก
จัดอยู่ในกลุ่มปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ซึ่งสามารถเพิ่มทักษะการคิดคำนวณเชิงวิเคราะห์ทางด้านการเงิน
การลงทุนมากขึ้น

          นอกจากนี้ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ในบริบทของการเงินก็ถูกนำมาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือที่เราเรียกกันว่า เทคโนโลยีทางด้านการเงิน (Financial Technology; Fintech) ดังนั้น ก็จะมีบางมหาวิทยาลัยริเริ่มหลักสูตร Fintech ขึ้นมา ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบริบทของหลักสูตรว่าจะอยู่ในคณะไหน อาจจะเป็นบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ หรือจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์ก็อาจเป็นได้ แต่ไม่ว่าความรู้ทางด้านการเงินจะถูกบรรจุอยู่
ในหลักสูตรแบบใด คณะใด คนที่มีพื้นฐานและศึกษาทางด้านการเงินมาโดยตรงย่อมได้เปรียบมากกว่าในเรื่องของการจัดการและวางแผนทางเงินให้กับตัวเอง หรือคนรอบข้างเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลง
ที่คาดไม่ถึง ซึ่งอาจจะเกิดจากโรคระบาด สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ
ที่อาจจะทำให้กระทบฐานะทางการเงินของเรา และเป็นการตอกย้ำว่า เราจะมีรายได้ทางเดียวไม่ได้อีกแล้ว ควรมองหาการลงทุนอื่นๆ ที่จะช่วยสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้กับเราและคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น

          ดังนั้น การเรียนการเงินและการลงทุน จึงนับว่าเป็นศาสตร์ที่ตอบโจทย์กับสภาพสังคมในปัจจุบันที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นอย่างมาก และต่อให้มีเหตุการณ์ณ์ต่างๆ เกิดขึ้นที่อาจส่งผลต่อสุขภาพทางการเงินของเรา แต่ถ้าเรามีการจัดการและการวางแผนทางการเงินที่ดี หรือมีรายได้หลายทางจากการนำความรู้ทางด้าน
การเงินการลงทุนไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สุขภาพทางการเงินของเราและครอบครัวก็จะยังคงสมบูรณ์ตลอดไป และนอกจากใบปริญญาที่ได้รับแล้ว นี่คือ ชีวิตดีๆ ที่เราทุกคนสามารถเลือกและสร้างมันได้ด้วยตัวเอง เพราะ “สุขภาพการเงินดี ชีวิตดี” และนี่คือเหตุผลที่เด็กยุคใหม่ควรเลือกเรียนในสาขาการเงินและการลงทุน

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek67 #มอรังสิต #การเงิน