rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

แบ่งระดับสมาชิก สำคัญอย่างไรกับธุรกิจ? #บริหารธุรกิจ

แบ่งระดับสมาชิก-1

            ทุกธุรกิจย่อมคาดหวังถึงยอดขายที่เป็นไปตามเป้าหมาย จากทั้งลูกค้าใหม่และฐานลูกค้าเดิมที่จะกลับมาอุดหนุนซ้ำ ซึ่งก็จะต้องมีการตอบแทนลูกค้าตามระดับสมาชิกที่ได้แบ่งไว้ วันนี้คณะบริหารธุรกิจจึงจะมากล่าวถึง ระบบแบ่งระดับสมาชิก ที่จะช่วยสร้างกิจกรรมและความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมและผูกพันกับธุรกิจอย่างยั่งยืน

แบ่งระดับสมาชิก-2

ทำไมจึงต้องแบ่งระดับสมาชิก?

            เมื่อลูกค้าที่เป็นสมาชิกมีการใช้บริการไปในระยะเวลาหนึ่ง ย่อมมียอดซื้อสะสมที่มากขึ้น รวมถึงความผูกพันกับธุรกิจที่มากขึ้นตามไปด้วย การตอบแทนสมาชิกทุกคนด้วยการมอบของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเพียงระดับเดียว โดยไม่ได้คำนึงว่าสมาชิกแต่ละรายนั้นเป็นลูกค้าใหม่ที่เพิ่งมาซื้อ 1-2 ครั้ง หรือเป็นลูกค้าประจำที่กลับมาซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง ระบบบัตรสมาชิกเพียงระดับเดียวนี้จึงอาจไม่ตอบโจทย์ต่อสมาชิกที่มีความภักดีต่อธุรกิจก็เป็นได้ จึงเป็นเหตุผลที่ว่าธุรกิจจำเป็นต้องมีการแบ่งระดับสมาชิก เพื่อให้สามารถสมนาคุณแก่สมาชิกที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจที่แตกต่างกันแต่ละระดับได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง

            นอกจากนี้ ในแง่มุมทางด้านของจิตวิทยา เป็นเรื่องปกติของผู้คนทั่วไปที่มักจะสำรวจสิ่งที่ตนมีหรือสิ่งที่ยังขาด เปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมรอบข้าง เพื่อค้นหาสิ่งที่ดีมาเติมเต็มให้กับตัวเองในด้านต่าง ๆ และด้วยความต้องการเหล่านี้เอง ที่จะเป็นแรงผลักดันให้คนเราเกิดการพัฒนาหรือก้าวไปสู่ระดับใหม่ดังที่ปรารถนาได้

            ซึ่งในระบบสมาชิกก็ได้ประยุกต์ใช้เหตุผลเหล่านี้เป็นแรงกระตุ้น ด้วยการการแบ่งระดับให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกใน Loyalty Program จะทำให้ลูกค้ารับทราบได้ว่าพวกเขาอยู่ในตำแหน่งไหนเมื่อเปรียบเทียบกับลูกค้ารายอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับหรือกลุ่มที่มีความคล้ายใกล้เคียงกัน และด้วยความต้องการใช้สินค้าหรือบริการของธุรกิจเป็นหลักอยู่แล้ว บวกกับการได้รับสิทธิประโยชน์หรือของรางวัลที่ธุรกิจมอบให้เพิ่มเติมให้กับสมาชิกในแต่ละระดับ จะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้กับลูกค้า

แบ่งระดับสมาชิก-3

ตัวอย่างธุรกิจใหญ่ๆที่ใช้การแบ่งระดับสมาชิก

            Bar B Q Plaza ที่มี ระบบสมาชิก GON Gang ที่สามารถสะสมยอดใช้จ่ายเพื่อเลื่อนระดับ โดยแบ่งเป็น

 

-Friend: ที่เป็นระดับเริ่มต้น มีไว้เพื่อสะสมแต้ม และรับสิทธิในการซื้อชุดอาหารเฉพาะสมาชิก

-Buddy: เป็นระดับที่มียอดสะสม 4,001-12,000 บาท ต่อปี โดยจะได้รับส่วนลดเพิ่ม 10%

-Soulmate: เป็นระดับที่มียอดสะสม 12,000-30,000 บาท ต่อปี โดยได้รับส่วนลด 12%

-Family: เป็นระดับสูงสุด 30,001 บาทขึ้นไปต่อปี และจะได้รับส่วนลด 15% ซึ่งมากกว่าในทุกๆระดับ

เห็นได้ชัดว่ายิ่งระดับสูงขึ้น สิทธิประโยชน์ก็จะมีมากยิ่งขึ้น นี่จึงเป็นแรงจูงใจที่ดีในการกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมากินซ้ำๆ เพื่อให้ได้ส่วนลดที่มากขึ้นนั่นเอง

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek66 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ