rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
5 แนวโน้ม โลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซ

ภาพลักษณ์อีคอมเมิร์ซ (E-commerce)จะเปลี่ยนแปลงต่อไปในปี 2565 สองปีที่ผ่านมาได้สอนว่าเราต้องมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในตลาดที่มีการแข่งขันสูง มีการเติบโตขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในการค้าปลีกออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริการตรงไปยังผู้บริโภค ในปี 2564 จุดเน้นหลักคือการให้บริการแบบ Omnichannel ซึ่งลูกค้าจะได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์การช็อปปิ้งที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใด ซึ่งต้องนี้ลูกค้าคาดหวังกระบวนการที่ราบรื่น ราคาต่ำ การจัดส่งที่เร็วขึ้น และการมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนมากขึ้น

แนวโน้ม โลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซ 5 อันดับแรกในปี 2022 #บริหารธุรกิจ

 

 
 

โลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซ (E-commerce logistics) จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับความคาดหวังของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น กลุ่มที่ปรึกษาซัพพลายเชนได้ระบุแนวโน้มหลัก 5 ประการสำหรับปี 2565

  1. ความต้องการบริการ 3PL ที่เพิ่มขึ้น

ความต้องการใช้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สามจากภายนอก (Third-party logistics (3PL)) จะยังคงดำเนินต่อไปเมื่อยอดขายอีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้น 3PLs จะขยายข้อเสนอของพวกเขาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดจำหน่ายในหลายสถานที่เพื่อให้การดำเนินการตามคำสั่งและการปฏิบัติตามคำสั่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2565 เรามีแนวโน้มที่จะเห็นโกดังสินค้าขนาดเล็กในเขตเมืองและใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น ผู้ค้าปลีกที่ดำเนินการสถานที่จัดจำหน่ายมากกว่าหนึ่งแห่งจะสามารถจัดการปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น มีการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น และบรรลุเวลาการส่งมอบที่สั้นลง

  1. การปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยตรงต่อผู้บริโภค (D2C)

ความสำเร็จในธุรกิจ D2C (Direct-to-consumer (D2C)) นั้นต้องการกลยุทธ์การเติมเต็มที่แข็งแกร่งพร้อมความสามารถในการขยายได้อย่างรวดเร็ว ธุรกิจ D2C ยังสามารถเป็นพันธมิตรกับ 3PLs โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse logistics) จะเป็นปัจจัยในปี 2565 การคืนสินค้าเคยง่ายกว่ามากเมื่อบริษัทดำเนินการจากร้านค้าที่มีหน้าร้านจริงเท่านั้น การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์แบบย้อนกลับเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทอีคอมเมิร์ซจะต้องสามารถจัดการสินค้าที่ไหลกลับเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการจัดการกับสินค้าที่ไหลออก ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนมีมากกว่ามูลค่าของสินค้า จะต้องมีกระบวนการในการจัดการสิ่งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงิน

  1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระยะสุดท้าย (last-mile logistics)

“ไมล์สุดท้าย” เป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญที่สุดในโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการสรุปการส่งมอบให้กับลูกค้า มีอิทธิพลสำคัญต่อประสบการณ์การจัดส่งโดยรวมและความพึงพอใจของลูกค้า มีนวัตกรรมมากมายที่มุ่งแก้ปัญหาความท้าทายในไมล์สุดท้าย ซึ่งรวมถึงรถตู้ไฟฟ้าขนาดเล็ก, จักรยาน, eCargo, ยานยนต์ไร้คนขับ และโดรนของ Amazon Prime Air เป็นผู้นำในด้านการบินโดรน โดยให้บริการจัดส่งแก่ลูกค้าบางรายภายใน 30 นาที Starship Technologies ใช้โดรนขนาดเล็กแบบหกล้อในการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในรัศมีขนาดเล็ก และได้เสร็จสิ้นการส่งมอบ 2 ล้านชิ้นในปี 2564

  1. การมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนเพิ่มขึ้น

บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง – ทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนในการขนส่ง การร่วมมือกับซัพพลายเออร์ในการริเริ่มด้านความยั่งยืนช่วยส่งเสริมนวัตกรรม ความภักดีของลูกค้า ประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำเข้า และจำกัดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน

  1. เทคโนโลยีจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อน

ในปี 2565 คาดว่าระบบอัตโนมัติของกระบวนการในโลจิสติกส์จะดำเนินต่อไป ระบบติดตามและระบุตำแหน่งตามเวลาจริงจะยังคงถูกนำมาใช้ในการขนส่งทางโลจิสติกส์เพื่อความปลอดภัยของสินค้าและคนขับ จำเป็นต้องมีความโปร่งใสและการประกันคุณภาพที่ดีขึ้น (QA) ในด้านโลจิสติกส์ที่เครื่องมือเทคโนโลยีสามารถทำให้มองเห็นตำแหน่งและสภาพของการขนส่งโดยสมบูรณ์ หมายรวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ลดการหยุดทำงาน การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคและการนำข้อมูลไปใช้ในทางปฏิบัติจะเป็นกุญแจสำคัญในการก้าวให้ทันการแข่งขัน

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ