rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
4-กลยุทธ์บริหารธุรกิจ-1

            สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่ลากยาวมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทยได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมาก การทำธุรกิจตอนนี้ อาจเรียกได้ว่า เป็นช่วงที่ยากสุดๆ ของผู้บริหารทุกคนเลยก็ว่าได้ เพราะต้องรับมือกับปัญหาหลายด้านที่เกิดขึ้น  คณะบริหารธุรกิจจึงมี 5 กลยุทธ์ การบริหารธุรกิจในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ที่จะช่วยให้คุณประคับประคองธุรกิจต่อไปได้

4 กลยุทธ์บริหารธุรกิจ สู้โควิด-19#บริหารธุรกิจ

 

 

4-กลยุทธ์บริหารธุรกิจ-2

1.ปรับแผนให้เร็วและฟังเสียงของลูกค้ามากขึ้น

            สถานการณ์ปัจจุบัน เราจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินธุรกิจให้ยืดหยุ่นขึ้น โดยเราสามารถขอฟีดแบคจากลูกค้า เพื่อนำความคิดเห็นเหล่านั้นมาต่อยอดธุรกิจ แล้วถ้าไอเดียถูกนำมาใช้จริงลูกค้าก็จะรู้สึกประทับใจที่เรารับฟังเสียงของพวกเขา

นอกจากนั้น เราสามารถให้พนักงานมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ได้ ไม่จำเป็นต้องปรึกษาหารือกันในฝ่ายบริหารอย่างเดียว เพราะที่ผ่านมา “พนักงานก็คือคนที่ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุด”

4-กลยุทธ์บริหารธุรกิจ-3

2.ปรับแผนการเงิน

            กลยุทธ์ที่สำคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยในการ บริหารธุรกิจ คือ การวางแผนทางการเงิน เพื่อรับมือกับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ทางที่ดีธุรกิจควรมีการอัปเดตแผนการเงินใหม่ เขียนรายการสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อรายรับของบริษัท แล้วทำการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นว่าควรปรับการใช้จ่ายอย่างไรได้บ้าง เพื่อให้สภาพการเงินขององค์กรยังไหลลื่น ไม่สะดุด งบประมาณด้านการเงินด้านใดบ้าง ที่ตัดออกได้ อะไรที่ไม่จำเป็น อะไรคือสิ่งเร่งด่วน และอาจต้องเพิ่มในส่วนของงบการเงินฉุกเฉิน ด้านสุขภาพเข้ามาด้วย เป็นต้น

4-กลยุทธ์บริหารธุรกิจ4

3.ออนไลน์พิชิตใจลูกค้า

            การทำการตลาดแบบออนไลน์ เพราะวิกฤตโควิด-19 ทำให้คนหันมาบริโภคสินค้าผ่านทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้การบริหารธุรกิจ อยู่รอดธุรกิจต้องหันมาทำการตลาดออนไลน์ ทั้งการทำการตลาดด้วย E-Commerce ไปจนถึงการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย รวมทั้งการหาพาร์ทเนอร์เพื่อช่วยขยายช่องทางการเข้าถึงลูกค้าใหม่ ๆ

4-กลยุทธ์บริหารธุรกิจ5

4.พร้อมรับมือทุกสถานการณ์

            การบริหารธุรกิจ ในยุควิกฤตเศรษฐกิจนี้ ธุรกิจต้องพร้อมปรับตัว พร้อมเปลี่ยนแปลง และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ทั้งการประกาศจากภาครัฐ ทั้งจากการเปลี่ยนของเทคโนโลยี หรือเทรนด์การตลาดที่แทบจะเปลี่ยนแบบรายวัน ธุรกิจจึงควรต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลง

            นอกจาก 4 กลยุทธ์ บริหารธุรกิจ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้แล้ว การเปิดรับข่าวสาร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเปิดใจให้กว้าง และความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ก็มีส่วนช่วยให้ธุรกิจของคุณผ่านพ้นวิกฤตไปได้

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ