rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
6-สายงานด้านบริหาร ที่ตลาดต้องการ

     การมาของโควิด-19 นั้นส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก แม้ว่าปัจจุบันนั้นเศรษฐกิจจะมีการฟื้นตัวอยู่บ้าง แต่เป็นเพียงในบางธุรกิจและยังไม่กระจายตัวในทุกกลุ่มรายได้ การกลับมาระบาดของโรคโควิด-19 ยังกระทบเศรษฐกิจ ธุรกิจอีกรอบ เป็นความเปราะบางกระทบตลาดงานด้วย    ในบทความนี้ทางคณะบริหารธุรกิจ จะพาไปดู 6 สายงานด้านบริหาร ที่ทั้งมาแรง เงินเดือนสูง ประจำปี 2564 จะมีสายงานที่ตรงกับสาขาของคณะบริหารธุรกิจหรือไม่? ไปหาคำตอบกัน

6-สายงานด้านบริหาร ที่ตลาดต้องการ #บริหารธุรกิจ

 

6-สายงานด้านบริหาร ที่ตลาดต้องการ1

1. สาย IT & Digital

      ตลาดงานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้รับผลกระทบจากโควิดน้อยที่สุด หลายองค์กรยังคงเน้นเสริมกำลังคนด้านการเขียนโปรแกรม การออกแบบและพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล big data โดยตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการมาก ได้แก่ Data Engineer, Data Analytic, Data Science, DevOps Engineer และ Solution Architect

สาขาที่ใกล้เคียงกับสายอาชีพนี้ได้แก่: สาขาธุรกิจดิจิทัล

 

2. สาย Engineering & Technical

     ในภาพรวมของตลาดงานด้านวิศวกรยังคงขาดแคลนพนักงานขายและพนักงานในระดับผู้จัดการที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ประสบการณ์สูง สามารถบริหารทีมงานและแก้ปัญหาหน้างานได้ โดยตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการมาก ได้แก่ Sales Engineer, Technical Sales Manager, Production Manager และ Project Managerในภาพรวมของตลาดงานด้านวิศวกรยังคงขาดแคลนพนักงานขายและพนักงานในระดับผู้จัดการที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ประสบการณ์สูง สามารถบริหารทีมงานและแก้ปัญหาหน้างานได้ โดยตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการมาก ได้แก่ Sales Engineer, Technical Sales Manager, Production Manager และ Project Manager

 

3. สายงาน Finance

  แม้งานบางส่วนของสายงานนี้กำลังถูกทดแทนด้วยปัญญาประดิษฐ์(AI) แต่บางองค์กรก็ยังคงต้องการผู้บริหารและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนกลยุทธ์ด้านการเงินให้กับองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดเหตุวิกฤตทางด้านเศรฐกิจที่เป็นผลพวกจาก โควิด-19 โดยตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการมาก ได้แก่ Finance & Accounting Manager (CPD/CPA), Finance Manager (CPD/CPA) และ Financial Controller

สาขาที่ใกล้เคียงกับสายอาชีพนี้ได้แก่: สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

 

4. สายงาน Sales & Marketing

  แนวโน้มความต้องการแรงงานในสายการขายและตลาดในปีนี้ยังคงเน้นเสริมกำลังคนที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเพื่อรุกตลาดดิจิทัลและสร้างยอดขายให้บริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ โดยตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการมาก ได้แก่ Digital Manager, Sales Manager และ Brand Manager

สาขาที่ใกล้เคียงกับสายอาชีพนี้ได้แก่: สาขาธุรกิจดิจิทัล, สาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก

 

5. สายงาน Japanese Speaking

    สำหรับงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นนั้น องค์กรญี่ปุ่นยังคงมองหาพนักงานที่มีศักยภาพพร้อมทักษะในการทำงานและทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ดีมาเสริมองค์กรอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการขาย งานธุรการและเลขา และงานวิศวกร

 

6. สายงาน Industrial Positions

  แม้อุตสาหกรรมหลักในไทยได้รับผลกระทบของโควิด-19 ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม มีบางตำแหน่งที่องค์กรยังคงมีความต้องการสรรหาบุคลากรมาเสริมทีม โดยตำแหน่งที่กำลังเป็นที่ต้องการมีทั้งสายบริหารและสายวิศวกรรม ได้แก่ Accounting & Finance Manager ในสายงานการผลิตและโรงงาน, Sales/Service Engineer ในสาขา EPC ปิโตรเคมี พลังงาน ระบบควบคุมอัตโนมัติ รวมถึงงานในตำแหน่ง Quality & Production Engineer

สาขาที่ใกล้เคียงกับสายอาชีพนี้ได้แก่: สาขาวิชาการจัดการ, สาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 

6-สายงานด้านบริหาร ที่ตลาดต้องการ2

    ในปัจจุบันหลายๆ บริษัทต้องการคนที่สามารถทำงานด้านไอที ดิจิทัลเพิ่มขึ้น เป็นผลพวงมาจาก Digital Disruption เพื่อช่วยพัฒนาระบบ วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่องค์กรยักษ์ใหญ่เท่านั้นที่มีสถิติฐาน
เงินเดือนที่สูงขึ้น แต่ยังรวมถึงองค์กรขนาดกลางและเล็กที่ลงสนามแข่งขันเพื่อแย่งชิงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านไอทีมาช่วยพัฒนารากฐานระบบต่าง ๆ ขององค์กร และรองรับการทำงานหลังจากเกิดโรคโควิด-19
อีกด้วย

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek67 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ