rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
E-logistic-1

ระบบโลจิสติกส์ ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก การมีระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศ ที่ดีนั้นถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ และมีความจำเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจจึงอยากแนะนำว่ามีระบบ อีโลจิสติกส์ (E – Logistics) อะไรบ้างที่มีการใช้กันอยู่

สร้างความสำเร็จด้วย E-Logistics #โลจิสติกส์

E-logistic-2

E-logistics (อีโลจิสติกส์) คืออะไร

หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่จัดสรรให้ปัจจัยต่างๆเข้ามาสู่การผลิตและนำสินค้าไปส่งถึงยังลูกค้า โดยมีการติดต่อและจัดส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้เร็วที่สุด สะดวกที่สุด ประหยัดค่าขนส่งที่สุด และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

e-Logisticsที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการขนส่งและจัดเก็บสินค้ามีอะไรบ้าง

 1. Parking Management System (PMS)  คือ การจัดการการขนส่งทางรถ ตั้งแต่การรับคำสั่ง การวางแผน การจ่ายงาน การเก็บประวัติรถ และพนักงาน รวมถึงการวางบิล

 2. Warehouse Management System (WMS) คือ ระบบบริหารคลังสินค้า ทั้งในส่วนการรับสินค้า การจัดเก็บในคลัง การหยิบ/การเลือก เพื่อจ่ายสินค้าออก

 3. Phase Management System (PMS) คือ ระบบบริหารการขนส่ง โดยจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการจัดการค่าการขนส่งต่างๆ ในแต่ละแบบ

 4. Container Yard Management System (CMS) คือ รูปแบบการจัดการกับลานตู้ Container

 5. Ship Management System (SMS) คือ การจัดการสินค้าในเรือ เพื่อให้การขนถ่ายมีประสิทธิภาพ

 6. Maintenance Management System (MMS) คือ การบริการการจัดการการซ่อมบำรุง ทั้งปริมาณคนที่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือ รวมทั้งอะไหล่ต่างๆ

 7. Logistics Management System (LMS) คือ ระบบบริหารการจัดการโลจิสติกส์ ในรูปแบบผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร

ประโยชน์ของE-logistics

 1. ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและทรัพยากร ใช้งานง่ายพร้อมรายละเอียดสูงสุด

 2. สร้างช่องทางการขายและจัดจำหน่ายมากขึ้น และเพิ่มความได้เปรียบกับคู่แข่งทางการค้า

 3. ได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วนรวดเร็ว ทำให้การดำเนินงานทั้งสองฝ่ายสามารถประสานกันได้ง่าย

 4. ช่วยให้การบริการที่รวดเร็วขึ้น ตอบสนองความต้องการได้สูงขึ้น

 5. ช่วยให้การทำธุรกรรม และกระบวนการทำงานขององค์กรเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ทำให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว

 

            จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้e-Logistics ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด รวมถึงเชื่อมต่อกับระบบการจัดการการขนส่งและคลังสินค้าโดยตรงe-Logistics ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานที่รวดเร็วและง่ายดาย จึงทำให้หน่วยงานต่างๆ เลือกเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเพื่อควบคุมดูแลงานขนส่งให้มีประสิทธิภาพตลอดจนลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้น้อยลง

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #โลจิสติกส์