rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

Mind Map ตัวช่วยในการทำธุรกิจของคุณ! #บริหารธุรกิจ

Mind-map-1

การวางแผนธุรกิจเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับคนที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และทุกคนคงรู้จักคำว่มายแมพกันดีอยู่แล้ว อาจจะเคยใช้กันไม่มากก็น้อย แต่ไม่รู้ว่าจะนำไปใช้ได้อย่างไรให้เกิดประโยชน์แก่การทำธุรกิจ วันนี้คณะบริหารธุรกิจจะมาอธิบายว่า มายด์แมพ นั้นจะเป็นตัวช่วยในการทำธุรกิจได้อย่างไร

Mind-map-2

Mind Map(มายด์แมพ) คืออะไร

มายด์แมพ คือ การจดบันทึกในรูปแบบหนึ่ง แต่ต่างจากการจดบันทึกแบบทั่วๆ ตรงที่มีการใช้รูปภาพ เส้น สีสัน และตัวอักษร ประกอบเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดความเข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้เราเห็นทั้งภาพใหญ่และรายละเอียดบนกระดาษ 1 แผ่น ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นโดย Professor Tony Buzan จากอังกฤษ  เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับทุกคน ซึ่งมายด์แมพ เป็นการจดบันทึกที่เริ่มจาก ตรงกลางและแตกไลน์ออกไปตามหัวข้อต่างๆที่เราคิดไว้ ดังนั้น ผู้ที่วาดมายด์แมพก็จะถูกฝึกเรื่องการจับประเด็นสำคัญด้วย

 

Mind-map-3

Mind Map ช่วยในการวางแผนธุรกิจอย่างไร

1.ช่วยในการจัดระเบียบความคิด ให้สามารถคิดได้ทั้งแบบ คิดกว้าง และคิดลึก คิดกว้าง คือ คิดออกไปรอบ ๆ ด้าน ไม่เกี่ยวข้องกัน หรือคนละประเด็น เหมาะกับการ Brain Storm

2.ช่วยการเห็นภาพรวมของความสัมพันธ์ในองค์กรได้จากกระดาษแผ่นเดียว ทำให้เข้าใจ Organization Chart ได้รวดเร็วขึ้น

3.ช่วยในการจับประเด็นสำคัญ สรุปสาระสำคัญนำมาสื่อสารให้ผู้อื่นสามารถจับต้อง เข้าใจ และช่วยเหลือได้ และช่วยในการจัดลำดับความสำคัญก่อน หลัง อะไรเป็นเรื่องหลักและอะไรเป็นเรื่องที่แตกย่อยสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย

4.สามารถคิดต่อยอดได้ เมื่อเห็นภาพรวม ก็สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปคิดต่อได้ในการบริหารพนักงานแต่ละคนอย่างเหมาะสม ซึ่งให้คนจดจำได้ ทบทวนได้ง่าย เมื่อ Train พนักงาน ให้จดบันทึกด้วยมายด์แมพ จะทำให้พนักงานไม่ลืมสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป

ดังนั้นการทำมายด์แมพ นอกจากประโยชน์ในการช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียใหม่ๆ แล้ว ยังช่วยให้เราสามารถเห็นภาพรวมของแผนธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลทางตรงและทางอ้อมกับธุรกิจ วิเคราะห์ แยกแยะ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

 

 

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek66 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ