rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
Productivity-คืออะไร1

            คำว่า Productivity ทุกคนคงจะได้เคยเห็นผ่านๆตา หรือได้ยินกันมาบ้าง  เพราะเดี๋ยวนี้ทุกๆธุรกิจย่อมต้องการหาวิธีเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียด้วยกันทั้งนั้น วันนี้คณะบริหารธุรกิจจึงจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับคำว่า Productivity รวมถึงจะบอกว่าคำๆนี้สำคัญอย่างไรในการทำธุรกิจกัน

มาทำความรู้จักกับ Productivity กัน!! #บริหารธุรกิจ

 

 

Productivity-คืออะไร2

Productivity คืออะไร

            เรียกอีกอย่างว่าผลิตภาพ คือ ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารจัดการต้นทุนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วัตถุดิบ เวลา และบุคลากร เพื่อสร้างผลกำไรสูงสุดหรือผลผลิตที่ตอบโจทย์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการคิดและทัศนคติในการค้นหาว่า ทำอย่างไรจึงจะสามารถปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นความเชื่อมั่นว่ามนุษย์สามารถทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานและทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ได้

 

 

Productivity-คืออะไร3

ทำไม Productivity จึงสำคัญในการทำธุรกิจ

  1. ช่วยลดต้นทุนและสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้น คือ การผลิตสินค้าและบริการให้มีต้นทุนที่ถูกลง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อพนักงานปรับปรุงขั้นตอนการทำงานส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

2.สร้างชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า พนักงานที่มี Productivity เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างมีคุณภาพ ตรงเวลา และเกิดปัญหาน้อยที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

3.ใช้ทรัพยากรบุคคลได้เต็มศักยภาพ ถ้ามีระบบการทำงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพจะช่วยกระจายบทบาทหน้าที่ของพนักงานไม่ให้ซ้อนทับกัน สามารถจัดการงานที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างเต็มที่

  1. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ควรจัดสรรปริมาณงานและความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับศักยภาพของพนักงานแต่ละคน เพื่อช่วยให้พนักงานรับมือกับภาระงานได้ดีขึ้น

5.ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน เพราะเมื่อพนักงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการสร้าง Productivity เพิ่มขึ้นแล้ว ก็จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานอยากทำงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อบริษัทต่อไป

6.ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานเพิ่มมากขึ้น เพราะพนักงานที่มี Productivity จะสามารถจัดระเบียบชีวิตการทำงานจนนำไปสู่ความผูกพันในองค์กรและการมีส่วนร่วมในการทำงานที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ Productivity ยังมีประโยชน์อีกหลายประการ เช่น ช่วยสร้างชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า บริษัทได้ใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตและขวัญกำลังใจที่ดีให้กับพนักงาน และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ Productivity จึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่มีความสำคัญและเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จที่ทุกๆการทำธุรกิจไม่ควรมองข้าม

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ