rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
storytelling-1

การเล่าเรื่องแบรนด์ (Storytelling) เป็นคำที่นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ หรือ คนที่ทำธุรกิจควรรู้จัก มีความหมายคือ เทคนิคการเล่าเรื่องที่มีที่มาที่ไป มีจุดเริ่มต้น และ จุดเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เพื่อผูกความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราว เพื่อสื่อสารสู่ผู้บริโภคอย่างเข้าใจ ช่วยให้เนื้อหาน่าติดตาม

การเล่าเรื่องแบรนด์ (Storytelling) สำคัญอย่างไร? #บริหารธุรกิจ

 

storytelling-2

 

สร้างความแตกต่างที่โดดเด่น

           ในพื้นที่บนโลกออนไลน์ที่มีการผลิตคอนเทนต์จำนวนมหาศาลอยู่ตลอดเวลา หลายธุรกิจทั่วโลกใช้เงินจำนวนมากในการแข่งขันกับคู่แข่ง เพื่อที่จะได้รับความสนใจจากผู้ชม ส่งผลให้ธุรกิจคุณต้องปรับตัวในการสร้างคอนเทนต์ เพื่อรับมือคู่แข่งบนโลกออนไลน์ที่ผลิตคอนเทนต์ที่คล้ายธุรกิจคุณ

           จะเห็นได้ว่าท่ามกลางคอนเทนต์ที่มีอยู่มากมาย ทั้งจากคุณและคู่แข่ง  จึงเป็นเรื่องยากมากสำหรับการเล่าเรื่องแบรนด์ของเราให้โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง  แทนที่เราจะสร้างคอนเทนต์ที่บอกแค่ข้อมูลสินค้า สรรพคุณสินค้า หรือ โปรโมชั่นของคุณ วิธีที่คุณจะสร้างคอนเทนต์ตัวเองโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด คือการสร้างเรื่องราวของแบรนด์คุณให้มีเอกลักษณ์  น่าสนใจและแตกต่าง ใช้วิธี การเล่าเรื่องแบรนด์(Storytelling) ที่เข้าใจได้ง่ายแบ่งปันประสบการณ์ของคุณ เส้นทางหรือความเป็นมาของธุรกิจคุณอย่างมีที่มาที่ไป นำเสนอเรื่องราวเฉพาะตัวของคุณที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ เป็นต้น เรื่องราวที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจสามารถดึงความสนใจของผู้ชมมาที่ธุรกิจของคุณได้ 

 

storytelling-3

 

สร้างความเชื่อมั่น

         เมื่อคุณกำลังสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาให้คุณนึกถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากคุณอย่างแท้จริง (นอกเหนือจากเรื่องของสินค้าหรือบริการ) ลองนึกถึงว่าสินค้า,บริการของคุณช่วยอะไรลูกค้าได้ อะไรคือสิ่งที่เราสามารถมอบให้พวกเขาได้เมื่อพวกเขามีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ของคุณ? อะไรคือเรื่องราวของคุณ? ใช้เรื่องราวของคุณในการเชื่อมต่อความรู้สึกระหว่างแบรนด์กับลูกค้า

         จากการพูดถึงธุรกิจของคุณเพียงอย่างเดียวให้กลายเป็นแบรนด์ที่แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆหรือสิ่งที่แบรนด์สามารถช่วยเหลือให้ลูกค้าได้ก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆไปได้ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าของคุณมีความเชื่อมั่นและเกิดความผูกพันกับแบรนด์ว่าแบรนด์เป็นที่น่าเชื่อถือและสามารถช่วยเหลือเขาได้ จากลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการของคุณกลายเป็นกลุ่มคนที่สนับสนุนคุณ ติดตาม และกลับมาหาคุณอีกครั้ง

 

storytelling-4

 

ความเอาใจใส่

         ปัจจุบันการตลาดไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขันที่สำคัญ แต่ลูกค้าต้องการบริษัทที่พิสูจน์ว่าพวกเขามีความพยายามในการช่วยเหลือสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อนมนุษย์หรือแม้แต่บุคลากรในองค์กรมากกว่าเรื่องของเงินหรือกำไร นั่นทำให้ลูกค้ารับรู้ว่าบริษัทนั้นให้ความสนใจกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นนอกเหนือจากแค่ผลกำไรของตนเอง ทำให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์และอยากสนับสนุนแบรนด์นั้นๆต่อไป เช่น ในทุกครั้งลูกค้าทำการซื้อสินค้าแบรนด์ของคุณ 10% ของรายได้จะถูกนำไปช่วยเหลือเด็กที่ขาดอุปกรณ์การเรียนเป็นต้น

         ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่บริษัทที่เอาใจใส่สังคมและสิ่งแวดล้อมสูงสุด 10 อันดับแรกในดัชนี Global Empathy นั้นเป็นกลุ่มที่ทำกำไรและเติบโตเร็วที่สุดในโลกอย่างเช่น Tesla Motor  ที่มีค่าดูแลสุขภาพแก่พนักงานเต็ม 100% แสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่พนักงานขององค์กรและผลิตภัณฑ์รถยนตร์ของTesla ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดช่วยลดมลภาวะทางอากาศและช่วยประหยัดพลังงาน 

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ