rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
ทำไมถึงควรเรียนบริหาร-ธุรกิจ

               ทุกวันนี้โลกของ ธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  รวมทั้งโลกของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบที่ต้องใช้ชีวิตแบบที่เรียกว่า “New Normal”  ไม่ว่าคุณซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรี และวางแผนก้าวไกลไปถึงอนาคตหลังที่จบการศึกษาแล้วว่าต้องการจะเป็นเจ้าของธุรกิจใดดี   หรือต้องการมีทักษะในการบริหารกิจการของครอบครัวตนเองให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น   เราลองมาดูเหตุผลกันว่าทำไมควรเลือกเรียนด้านบริหารธุรกิจเพื่อให้คุณลองเปิดใจที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นมืออาชีพต่อการจัดการธุรกิจของคุณในอนาคต   

ทำไมคุณถึงควรตัดสินใจเลือกเรียนด้านบริหารธุรกิจ #บริหาร ธุรกิจ

 

เหตุผลต่าง ๆ ที่ขอนำเสนอแก่คุณให้ลองพิจารณา ได้แก่ :

 

การเรียนด้านบริหารธุรกิจช่วยให้คุณมีการพัฒนาด้านการสื่อสารของคุณให้ดียิ่งขึ้น

                 การเขียนรายงานหรือการนำเสนอของคุณจะดูมีทักษะในรูปแบบของการสื่อสารได้อย่างยอดเยี่ยม  ซึ่งในการเรียนร่วมชั้นกับเพื่อน ๆ ยิ่งต้องมีการแข่งขันกันในการนำเสนอ Paper ต่อหน้าผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อชิงความเป็นเลิศในผลงานที่คุณนำเสนออันจะมีผลต่อผลคะแนนของคุณ    การนำเสนอผลงานในชั้นเรียนจึงต้องมีการชิงไหวพริบ  ปะทะคารม  ตอบปัญหาจากผู้ซักถามเพื่อให้ผู้ฟังยอมรับเหตุผลในผลงานของคุณนำเสนอ

 

 

การเรียนด้านบริหารธุรกิจช่วยให้คุณเข้าใจผู้ฟังได้ป็นอย่างดี

              ผู้สอนหรือวิทยากรมักจะแชร์ประสบการณ์เพื่อให้ผู้ฟังเกิดแรงบันดาลใจ   ผู้สมัครงานก็เช่นกันก็ต้องขายทักษะอันล้ำเลิศของตนเองเพื่อให้ได้งานที่ตนสมัคร  การดึงความสามารถหรือความคิดที่โดดเด่นของตนเองออกมานำเสนอถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย    การเรียนวิชาด้านการตลาดในคณะบริหารธุรกิจก็จะสอนให้คุณเข้าใจผู้ฟัง  รวมถึงสอนคุณให้สามารถโน้มน้าวพวกเขาเหล่านั้นให้เชื่อและคล้อยตามความเห็นของคุณได้เป็นอย่างดี   การเป็นผู้โน้มน้าวจูงใจต่อผู้อิ่นได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นทักษะอันเลิศล้ำของคุณอันจะนำไปสู่การเป็นที่ยอมรับต่อเพื่อนร่วมงานและนักลงทุนที่สนใจในผลงานของคุณด้วย

 

 

การเรียนด้านบริหารธุรกิจจะช่วยเสริมความรู้แก่คุณในด้านการเงินและการบัญชี (Finance & Accounting)

                ในปัจจุบันเราจะพบว่าธุรกิจใหญ่หลาย ๆ แห่งมักไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเพราะขาดการจัดการการเงินที่ดี      การเรียนด้านบริหารธุรกิจจะสอนให้คุณมีความรู้พิ้นฐานด้านการเงินและการบัญชีซึ่งจะทำให้คุณมีความมั่นใจและเตรียมพร้อมต่อการจัดการ ธุรกิจของคุณในอนาคตได้ดังที่คุณตั้งใจ

 

 

การเรียนด้านบริหารธุรกิจช่วยปลดล็อคความคิดของคุณที่จะอยากเป็นผู้ประกอบการได้ดังฝัน

              คุณอาจเคยเห้นว่าทำไมผู้ประกอบการบางคนประสบผลสำเร็จจากการมีความคิดสร้างสรรค์  มีการนำนวตกรรมต่าง ๆ มาใช้   มีกลยุทธ์การจัดการธุรกิจได้เป็นอย่างดี   การเลือกสถานที่เรียนด้านบริหารธุรกิจ (ดังเช่น Rangsit Business School) ย่อมมีผลต่อทักษะของความเป็นผู้ประกอบการและจะช่วยเปิดความคิดของคุณในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้ 

 

 

การเรียนด้านบริหารธุรกิจจะช่วยเสริมความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการลงทุน (Finance & Investment) ให้ทันโลก

                     เมื่อคุณคิดจะลงทุนอะไรสักอย่าง   คุณต้องพิจารณาสิ่งใดบ้าง   การเลือกเรียนด้านบริหารธุรกิจจะสอนให้คุณเข้าใจถึงผลกระทบของโลกที่เปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจพื้นฐานและด้านการตลาดอย่างไร   และเราจะประเมินสุขภาพทางการเงินของธุรกิจอย่างไร   การเรียนรู้ดังกล่าวนี้จะช่วยให้การตัดสินใจลงทุนของธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น   และที่สำคัญจะทำอย่างไรในการสร้างผลตอบแทนของธุรกิจให้สูงขึ้น

 

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ