rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
Domain Name-น่าจดจำ

            Zero Trust เป็นคอนเซปต์การจัดการซิเคียวริตี้สมัยใหม่ ที่หลายๆบริษัทได้นำมาปรับใช้ โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด ที่บริษัทต่างๆ ให้พนักงานทำงานจากบ้านได้ ผ่าน คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค มือถือ แท็บเล็ต ซึ่งอาจเป็นอุปกรณ์ทั้งของบริษัท หรืออุปกรณ์ส่วนตัว อุปกรณ์เหล่านี้ ในช่วงขณะที่ผู้ใช้งานทำงานแบบออนไลน์ เป็นช่วงเวลาที่มีสิทธิ์ถูกลอบโจมตีจากโจรไซเบอร์ได้ง่ายๆ คณะบริหารธุรกิจจึงจะมาบอกวิธีการเริ่มต้นโมเดล Zero Trust ทั้ง 5 ขั้นตอนให้ทุกคนได้ทราบกัน

Zero Trust แนวคิดให้ธุรกิจปลอดภัย!? #บริหารธุรกิจ

 

 

 

แนวคิด Zero Trust-2

1.ระบุและจำแนกประเภทข้อมูลสำคัญ

            ขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการปกป้องข้อมูล ถ้าเราไม่ทราบว่าข้อมูลอยู่ที่ไหน เราก็จะไม่สามารถวางมาตรการควบคุมได้ถูกต้อง นอกจากนี้ ต้องพิจารณาด้วยว่าข้อมูลดังกล่าวใครสามารถเข้าถึงได้บ้าง จากนั้นจำแนกประเภทของข้อมูล อาจจะตามลำดับชั้นความลับ เพื่อให้ง่ายต่อการหามาตรการควบคุมที่เหมาะสมมาป้องกัน

 

แนวคิด Zero Trust-3

2.จับการเคลื่อนไหวของข้อมูล

            ต้องทราบการเคลื่อนไหวของข้อมูลบนระบบเครือข่ายระหว่างผู้ใช้และตัวข้อมูลเอง ผู้ดูระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยควรสอบถามทีมแอปพลิเคชั่นและทีมเครือข่าย เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถวางมาตรการควบคุมได้อย่างครอบคลุม

 

แนวคิด Zero Trust-4

3.ออกแบบระบบเครือข่ายให้มั่นคงปลอดภัย

            จะอยู่บนพื้นฐานของการทำธุรกรรมบนระบบเครือข่าย และวิธีที่ผู้ใช้และแอปพลิเคชั่นเข้าถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่จะวางมาตรการควบคุมเพื่อแบ่งแยกระบบออกเป็นส่วนๆ หรือการเลือกใช้โซลูชันต่างๆ

 

แนวคิด Zero Trust5

4.กำหนดและบังคับใช้นโยบายในระดับผู้ใช้และแอปพลิเคชั่น

            คือการจัดทำนโยบายเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้เท่าที่จำเป็น และน้อยที่สุด ตามผลลัพธ์ที่ได้จากการจำแนกข้อมูลในขั้นตอนแรก

 

แนวคิด Zero Trust6

5.เฝ้าระวังระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

            อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของโมเดล Zero Trust คือ การจัดเก็บและวิเคราะห์ Log ของทราฟฟิกทั้งหมดเพื่อค้นหาการกระทำที่ไม่พึงประสงค์และใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น

            หลายองค์กรในปัจจุบันจึงเริ่มพูดถึงแนวคิดการออกแบบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบ Zero Trust กันมาก เพราะเป็นส่วนช่วยอย่างมากในการรักษาความปลอดภัยให้กับบริษัทของเรา ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนได้ไม่ยาก

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ